บันทึกสำเร็จ...

กรกนก   จึงภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

จำนวนเข้าชม 8981 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
 • กรรมการสรรหาบุคคลและองค์กรดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)
 • กรรมการศึกษาโครงการยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ไทย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • วางแผนและดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • Writing for PR & Corp.Comm. : การเขียนสไตล์พีอาร์และสื่อสารองค์กร
 • Social Media for PR & Corp.Comm. : โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ : How to Make Journal WOW!
 • การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติได้จริง : Realistic PR Plan
 • Event Management for PR & Corp.Comm. : การจัดงานกิจกรรมสำหรับพีอาร์และสื่อสารองค์กร
 • Media Relations : การสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
 • Press Conference : การจัดงานแถลงข่าวให้เป็นข่าว
 • 5 เคล็ดลับพีอาร์อย่างไรให้ปัง
Sponsored
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)

วัตถุประสงค์           การพัฒนาชุดความคิด หรือการปรับ Min...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย กรกนก จึงภักดี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »