บันทึกสำเร็จ...

พลวิวัฒน์  ทรงฉายชัยศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 4412 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Energy Consultant & Business Competitiveness Diagnosis

ประวัติการศึกษา

o Master of Environmental Management [2000 - 2002], Victoria University, Melbourne, Australia

o Degree of Mechanical Engineering [1990 - 1994], Kasetsart University, Bangkok, Thailand


Certification

 Thai Coach via Buddhist Way 6 by Thai Coach Association, 2016-17

 Professional Instructor of Hypnotherapy Training Certificate

    Intensive Program, the Center of Research and Training

    Subconscious Power on 10 April 2554

 Certified Diploma Master of Art and Science of Neuro Linguistic

    Programming (NLP), the Center of Research and Training

    Subconscious Power on 6 December 2553

 Advance Hypnotherapy, the Center of Research and Training

    Subconscious Power on 25 October 2553

 The Intermediate Hypnotherapy Course, the Center of Research

    and Training Subconscious Power on 30 May 2553

ประสบการณ์

o Auditor: ISO 14001: 2015 Environmental Mgt. Syst. [2020 - Present]

o Auditor: ISO 9001: 2015 Quality Mgt. Syst. [2018 - Present]

o Lead Auditor/Technical Expert: ISO 50001: 2018 Energy Mgt. Syst. [2012 - Present]

o Energy Auditor for the Energy Conservation Promotion Act (No. 2) B.E. 2550 (2007) [2019 - Present]

o Energy Consultant [2006 - Present]

Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง

วัตถุประสงค์        1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู...

ดูรายละเอียด
การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

สุดยอดกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อจัดหาที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด         ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ

  • ทั้งหมด
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »