เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (Internal Energy Audit)

รหัสหลักสูตร: 65844

จำนวนคนดู 1907 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน  (Internal Energy Audit)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          อ้างถึงพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ได้กำหนดให้โรงงานและอาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องพัฒนาให้มีระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและสรุปผลการดำเนินงานข้างต้นในรูปแบบรายงานที่กำหนด แล้วรับการตรวจรับรองรายงานจากผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และจัดส่งรายงานทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

          ขั้นตอนการพัฒนา/ดำเนินงานของระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานหลักของ Plan-Do-Check-Action และการตรวจประเมินผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่วางไว้ในด้านของสมรรถนะพลังงานและระบบการจัดการฯ และเป็นช่องทางที่จะค้นหาข้อแก้ไขปรับปรุงระบบดังกล่าว และเพื่อดูความพร้อมขององค์กร ต่อการปฏิบัติตาม พรบ. ก่อนขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

          สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะเน้นประเด็นที่องค์กรไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พร้อม Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินระบบดังกล่าว


วัตถุประสงค์

     1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินทั่วไป

     2. ผู้เข้าอบรมประยุกต์เทคนิคการตรวจประเมินให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

  1. Pre-test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
  2. สรุปภาพรวม ระบบการจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
  3. เทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit
  4. Workshop แบบฝึกหัดการตรวจประเมิน
  5. Post-Test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
  6. ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตรอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

  • สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.

รูปแบบการอบรม 

  • บรรยาย,ปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คณะทำงานด้านพลังงานและคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (Internal Energy Audit)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: energy internal audit, ระบบการจัดการพลังงาน, คณะทำงานด้านพลังงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด