ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001: 2018

รหัสหลักสูตร: 65872

จำนวนคนดู 1116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001: 2018
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกเพิ่มสูงขึ้นด้วยอัตราเร่ง และการใช้ทรัพยากรดังกล่าวมิได้นำมาซึ่งผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอัตราการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มมากกว่าอัตราการฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคภัยในส่วนต่างๆ ของโลกมากขึ้น ซึ่งประเมินค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้

          ดังนั้น มาตรฐานการจัดการต่างๆ จึงถูกคิดค้นขึ้นให้องค์กรได้นำมาปฏิบัติ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมที่มีอยู่อย่างจำกัดและ/หรือเกิดการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึง ISO 50001: 2018 ที่มีเป้าหมายให้เกิดสมรรถนะการใช้พลังงานในองค์กรเพิ่มขึ้น

          สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะเน้นนัยสำคัญของข้อกำหนดแต่ละข้อ และการประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรฐานเดิมที่องค์กรได้นำมาใช้งาน เช่น มาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และ ระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น


วัตถุประสงค์ 

     1. เข้าใจภาพรวมสถานการณ์พลังงานในระดับสากล ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพิจารณาว่าการดำเนินงานขององค์กรอยู่ในทิศทางหรือตำแหน่งใดของสถานการณ์พลังงานข้างต้น

     2. เข้าใจหลักการต่าง ๆ ของการจัดการพลังงาน และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กร

     3. เข้าใจหลักการ/แนวคิดหลักของ ISO 50001: 2018 และ หลักฐานที่ใช้แสดงความสอดคล้องในแต่ละข้อกำหนด


ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม 

    1. ข้อกำหนดให้ทำอะไร

    2. นำไปประยุกต์ใช้งานทำอย่างไร

    3. หลักฐานอะไรที่แสดงความสอดคล้อง


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ตารางกำหนดเวลาฝึกอบรม หลักสูตร  “ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001: 2018”


> 08.45 – 09.00 น. : (ลงทะเบียน)

> 09.00 – 10.30 น. :Pre-Test ข้อกำหนด ISO 50001: 2018

>10.30  – 11.00 น. : ภาพรวมสถานการณ์พลังงานในระดับต่าง ๆ (Energy situation and trend)

> 11.00 – 11.15 น. : Coffee/Tea Break

> 11.15 – 12.00 น. : หลักการ/แนวคิดต่าง ๆ ของการจัดการพลังงาน

> 12.00 – 13.00 น. : Lunch

> 13.00 – 14.15 น. : (ต่อ) หลักการ/แนวคิดต่าง ๆ ของการจัดการพลังงาน

> 14.15 – 14.30 น. : Coffee/Tea Break

> 14.30 – 15.15 น. : Workshop การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ/ ความเสี่ยงและโอกาส

> 15.15 – 15.45 น. : Post-Test ข้อกำหนด ISO 50001: 2018

> 15.45 – 16.00 น. : ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตร


เกี่ยวกับผู้ดำเนินการสัมมนา

          - พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่าง ๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • คณะทำงานด้านพลังงานและคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001: 2018
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล, ISO 50001: 2018

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน