เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล ISO 14001: 2015

รหัสหลักสูตร: 65951

จำนวนคนดู 814 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล ISO 14001: 2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 2 เรื่อง คือ 

(1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเรื่องมลพิษ โดยขั้นตอนการพัฒนา/ดำเนินงานของระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

          ISO 14001: 2015 อยู่บนพื้นฐานหลักของ Plan-Do-Check-Action และการตรวจประเมินผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่วางไว้ในด้านของสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการฯ และเป็นช่องทางที่จะค้นหาข้อแก้ไขปรับปรุงระบบดังกล่าว การตรวจประเมิน หรือ Internal Audit เป็นข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐานนี้ มีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับระบบ ISO อื่นๆ เพื่อดูความพร้อมขององค์กรต่อการนำมาตรฐานมาใช้งานในองค์กร ก่อนขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะเริ่มด้วยการทบทวนข้อกำหนด (ข้อกำหนดให้องค์กรทำอะไร และเพื่ออะไร) แลต่อด้วยระบุตัวอย่างหลักฐานอะไร ที่แสดงว่าองค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐาน (การตรวจประเมินฯ) พร้อม Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินระบบดังกล่าว


วัตถุประสงค์

  1. ผู้รับการอบนมได้รับการทบทวนข้อกำหนดแต่ละข้อ (ข้อที่ 4 – 10: ที่จะได้รับการตรวจประเมินฯ)
  2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินทั่วไป
  3. ผู้เข้าอบรมประยุกต์เทคนิคการตรวจประเมินให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม


08.45 - 09.00 น. : (ลงทะเบียน)

09.00 - 09.30 น. : Pre-test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับ ISO 14001: 2015

09.30 - 09.45 น. : สรุปภาพรวมการขอการรับรอง ISO 14001: 2015 (คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการรับรอง)

09.45 - 10.30 น.: การตรวจประเมินภายใน

10.30 - 10.45 น. : Coffee/Tea Time

10.45 - 12.00 น. : ทบทวนข้อกำหนดที่ 4-7 และเทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit ข้อกำหนดแต่ละข้อ

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 14.30 น. : ทบทวนข้อกำหนดที่ 8-10 และเทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit ข้อกำหนดแต่ละข้อ

14.30 - 14.45 น. : Coffee/Tea Break

14.45 - 15.15 น. : Workshop แบบฝึกหัดการตรวจประเมิน (จำลองสถานการณ์ให้ฝึกประเมิน)

15.15 - 15.45 น. : Post-Test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับ ISO 14001: 2015

15.45 -  16.00น. : ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตรอบรม 


ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

          - สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เพื่อใช้ตรวจประเมินความพร้อมของระบบฯ ก่อนการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก หรือ Certification Body


เกี่ยวกับผู้ดำเนินการสัมมนา

          พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่าง ๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • คณะทำงานและคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล ISO 14001: 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit), มาตรฐานสากล ISO 14001: 2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด