เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018

รหัสหลักสูตร: 65873

จำนวนคนดู 868 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ขั้นตอนการพัฒนา/ดำเนินงานของระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018 อยู่บนพื้นฐานหลักของ Plan-Do-Check-Action และการตรวจประเมินผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่วางไว้ในด้านของสมรรถนะพลังงานและระบบการจัดการฯ และเป็นช่องทางที่จะค้นหาข้อแก้ไขปรับปรุงระบบดังกล่าว การตรวจประเมิน หรือ Internal Audit เป็นข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐานนี้ มีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับระบบ ISO อื่นๆ เพื่อดูความพร้อมขององค์กรต่อการนำมาตรฐานมาใช้งานในองค์กร ก่อนขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะเน้นประเด็นที่องค์กรไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ พร้อม Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินระบบดังกล่าว


วัตถุประสงค์

      •ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินทั่วไป

      •ผู้เข้าอบรมประยุกต์เทคนิคการตรวจประเมินให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร


ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

      •สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001: 2018


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ตารางกำหนดเวลาฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018”


08.45 – 09.00 น. : (ลงทะเบียน)

09.00 – 09.30 น. : Pre-test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับ ISO 50001: 2018

09.30 – 10.30 น. : สรุปภาพรวม ISO 50001: 2018

10.30 – 10.45 น. : Coffee/Tea Break

10.45 – 12.00 น. : เทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit

12.00 – 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น. : (ต่อ) เทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit

14.30 – 14.45 น. : Coffee/Tea Break

14.45 – 15.15 น. : Workshop แบบฝึกหัดการตรวจประเมิน

15.15 – 15.45 น. : Post-Test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับ ISO 50001: 2018

15.45 – 16.00 น. : ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตรอบรม


วิทยากรโดย

          พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่าง ๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คณะทำงานด้านพลังงานและคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit), ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด