บันทึกสำเร็จ...

วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย)

จำนวนเข้าชม 8580 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขาย และการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก

ประวัติการศึกษา

  • อุดมศึกษา :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
  • ปริญญาตรี :: บัญชีบัณฑิต :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท :: พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก :: การบริหารธุรกิจ Ph.D. in Management จากสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน- ในอดีต

รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

ผู้บริหารการขายอาวุโส :: บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย :: บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย :: บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด

ผู้จัดการภาค :: บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)

ผู้จัดการทั่วไป :: สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป :: บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


การฝึกอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

TEAM SALES MANAGER PROGRAM : PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA

CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM : PROCTER & GAMBLE AND WALMART : ARKANSAS USA


ประสบการด้านวิทยากรบางส่วน

  • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
  • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
  • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME (ISMED)อาจารย์พิเศษ...หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ

                 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

                 - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 - คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น

                 - บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                 - บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                 - บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

                 - บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

                 - สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

 

• ผู้แต่งหนังสือ : 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0, 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจ ฉบับ CEO ระดับโลก และ การเจรจาต่อรองได้ผล 100 % แบบชนะสามฝ่าย

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

การบริหารทีมขายในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเศรษฐกิจชะลอ

กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

Sales Planning Strategy Program

การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ ขายได้ต้องเก็บเงินได้

ขายความคิดพิชิตใจลูกค้า

การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน

การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์

Conceptual & consultative selling

เทคนิคTele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบัติ

Visionary Sales Force Management

การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบัติ

Sales Attitude & CRM

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win

Key Customer Management

การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

การเจรจาต่อรอง

Sponsored
หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and Control )

หลักการและเหตุผล     การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Product...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »