คุณคือ วิทยากร โค้ช กูรู อาจารย์ ครูผู้สอน หรือเมนทอร์ ใช่หรือไม่?รายชื่อวิทยากร ด้านการพัฒนาตนเอง

40 วิทยากรที่ค้นพบ
เรียงลำดับ


ปภาศิริ บัวศิริพันธุ์
ปภาศิริ บัวศิริพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ G ...

วัฒนา วาทะพล
วัฒนา วาทะพล

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competen...

นายพุฒิชาย  กิตติมาวิกรม
นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม

เชี่ยวชาญก่ารพัฒนาบุคคล

วิชา จูตระกูล
นายวิชา จูตระกูล

ผมประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ