การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย Free CRM Software

รหัสหลักสูตร: 164

จำนวนคนดู 1930 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การรักษาฐานลูกค้าเดิม และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานการตลาด การขาย งานบริการ หรือกระบวนติดตามงานภายในให้ดียิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญสูงสุดที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นใช้บริหารกลยุทธ์ที่กล่าวมาได้สะดวกอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคือ Free CRM Software ซึ่งสามารถลงทะเบียนและเริ่มต้นใช้งานได้ผ่านเครือข่าย InternetFree CRM Software จะช่วยจัดการงาน ด้านการขาย และ การบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็น แบบรวมศูนย์ (Centralized Contact information) และนำข้อมูลไปใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม กระบวนงานขาย (Sales Pipeline) กระบวนการบริการ (Service Process Tracking) ด้วย ระบบ Free CRM Software ทำให้องค์กรสามารถจัดการ ควบคุมนโยบาย การติดตาม Sales & Services Activity การเก็บรวบรวมความรู้ เอกสาร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า(Knowledge Management) และ การรวมข้อมูล (Unify Database) จากทุกส่วนงานที่ให้บริการลูกค้า เช่น Marketing, Customer Relations, Call Center ไว้ได้ รวมถึง การสร้าง Report เพื่อ การวิเคราะห์งานขาย งานบริการ และจัดแบ่งประเภทลูกค้า (Segmentations) ให้สอดคล้องกับ Campaigns, Marketing Events ตามกลยุทธ์ CRM ของแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารงานขาย ผู้บริหารงานบริการ ผู้บริหารงานการตลาด หรือ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้สำหรับการแข่งขันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันWorkshop Training นี้จะเป็นการสรุปรวบรวมความรู้ วิธีคิด วิธีบริหารจัดการองค์กรด้วย Free CRM Software แบบปฏิบัติงานจริง และผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ กับกลยุทธ์ CRM ขององค์กรดังต่อไปนี้• แนวคิดกลยุทธ์การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า และกรณีศึกษา• แนวคิดการจัดการงานบริการ• การบริหารงานขาย และ งานบริการลูกค้า ด้วยระบบ CRM• การบริหารจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อกลยุทธ์ CRM• การบริหารกระบวนงานขาย แบบ Sales Pipeline เพื่อลดการสูญเสีย โอกาสการขาย และ การบริหาร Service Business Process เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า(Customer Satisfaction)และรักษาความเชื่อใจของลูกค้า(Customer Loyalty)• การบริหารงานขาย ร่วมกับ Customer Touch Points อื่น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ เพิ่มโอกาสการขาย รวมถึงงาน Order FulfillmentServiSoft CRM เป็น Software ระดับ Enterprise ได้รับความไว้วางใจ จากองค์กร ชั้นนำทาง ธุรกิจ อาทิ เช่น TV Direct , Kantana Group, Kasikorn Securities , S.B. Furnitures และ อื่นๆ มานานกว่า 5 ปี เพื่อเป็นระบบ บริหารจัดการ Front-End Business Process หรือ บริหารจัดการกลยุทธ์ CRM (Customer Relationship Management ) อาทิ เช่น งานการตลาด งานขาย (Sales Force Automation) งานบริการ งานบริหารWorkflows และ งานบริหารองค์ความรู้องค์กร Knowledge Management เป็นต้นวันนี้ ServiSoft CRM ได้เปิดให้บริการ Free Edition ซึ่งเป็น "ระบบจัดการกลยุทธ์ CRM แบบ Free Online ระบบแรกของไทย" สามารถใช้งานได้ถึง 3 Users ต่อองค์กร ลงทะเบียนใช้งานฟรี ที่ www.asiabiznetworks.com/freecrmหัวข้อการอบรม• ภาพรวมกลยุทธ์ CRM• แนะนำ Free ServiSoft CRM การลงทะเบียนใช้งาน• ประโยชน์ของระบบ CRM สำหรับการบริหารงานขาย งานบริการ และ การบริหารงาน Customer Touch Points• ฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นแบบรวมศูนย์(Centralized) ด้วยระบบ CRM• การจัดการระบบ CRM ให้สอดคล้องกับ Sales & Service Activity• ฝึกปฏิบัติการ บริหารงานขาย แบบ Sales Pipeline ด้วยระบบ CRM• วิธีสร้าง Case และการบริหารงานขายใน Sales Pipeline เช่น Sales Lead, Quotation Process, Sales Report , Lost Sales Report เป็นต้น• ฝึกปฏิบัติการ ใช้ระบบ CRM เพือ การสืบค้น ติดตาม บริหารกระบวนการขาย และ งานบริการ• การวิเคราะห์งาน ด้วย Data Visualization, Dashboard และ Auto Excel Reports• CRM Cases อื่นๆที่สัมพันธ์กับการบริหาร• Case Study และ ตอบข้อซักถาม จากผู้ร่วม• คำถาม - ตอบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณฉลอง บุญเฉียน• กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด• ผู้เชี่ยวชาญระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารกลยุทธ์ มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา และ การวางระบบ CRM, Call Center, Telemarketing , e-Marketing, KM ให้กับองค์กร อาทิ ธนาคารยูโอบี บริษัทชาร์ปไทยจำกัด บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้จำกัด (มหาชน) บริษัททีวีไดเร็คจำกัด บริษัทเอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจำกัด และ Kasikorn Securities• อาจารย์พิเศษ และ วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษาอัตราค่าสัมมนาราคา 3,500 บาท + VAT 245 บาท = 3,746 บาท (รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่างและอาหารกลางวัน )การชำระเงิน• ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)• การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวนกำหนดการอบรมและสถานที่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-17.00น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมThe Residence Airport สุขุมวิท 103หมายเหตุ: ผู้ฝึกอบรม Workshop ทุกท่าน ต้องนำ Notebook Computer(มี WiFi) มาร่วมฝึกปฏิบัติการสนใจสำรองที่นั่งได้ที่ แผนกอบรมสัมมนาแผนกอบรมสัมมนา:โทรศัพท์ : 0-2398-6445 โทรสาร : 0-2361-8048ใบสมัครและแผนที่http://www.asiabiztraining.com/application_form.pdfhttp://www.residenceairport.com/
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า, กระบวนงานขาย, กระบวนการบริการ, ต่อยอดธุรกิจ, E-Commerce

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด