การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Revit Architecture 18-22 พฤศจิกายน 2556 ที่หาดใหญ่

รหัสหลักสูตร: 20338

จำนวนคนดู 1073 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
    ช่วยให้ผู้ออกแบบมองเห็นงานออกแบบได้เป็น3มิติซึ่งจะทำให้ได้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ในครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การทำภาพเคลื่อนไหว(Animation)การระบายสีภาพ (Rendering)เป็นต้น การแก้ไขปรับปรุงแบบทำได้สะดวกเพราะข้อมูลเชื่อมโยงกันหมด ทำให้ลดขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบ ลดปัญหาแบบแต่ละส่วนขัดแย้งกันเอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบอยู่เสมอในการออกแบบเขียนแบบโดยวิธีเดิม ทำให้สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถนำข้อมูลรายละเอียดอาคารไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดการทำงานขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงานทั้งระบบ และขณะเดียวกันได้คุณภาพงานออกแบบที่ดีขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างข้อมูลใหม่ซ้ำๆ กัน ทำให้เสียเวลา เปลืองต้นทุนการทำงาน และมีโอกาสผิดพลาดได้มาก 
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Revit, Revit Architecture, ออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด