เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

รหัสหลักสูตร: 20339

จำนวนคนดู 1017 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

   สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหางานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาการ “เพิ่มประสิทธิภาพงาน จัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ”  ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความ รู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการให้กับบุคลากรของรัฐผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อ สร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

วัตถุประสงค์

          เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อ สร้างของราชการ ให้สามารถเข้าใจเรื่องงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของ ราชการและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องหัวข้ออบรมสัมมนา
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อ.บุญทิพย์ ชูโขนาค, อบรม งานก่อสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด