เทคนิค และข้อควรระวัง การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลด้าน AEC/FTAการค้าชายแดน และ INCOTERMs เพื่อการ Negotiate ธนาคาร ตามเงื่อนไข L/C

รหัสหลักสูตร: 20385

จำนวนคนดู 1231 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาในเอกสารต่างๆ ตามกรอบของ AEC/FTA การค้าชายแดน และ INCOTERMs รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ได้เงินหรือสินค้าครบตามสัญญาซื้อขาย และ L/C และข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาด อันอาจจะเกิดขึ้น โดยการศึกษาวิธีการและหลักการ รวมถึงฝึกหัดทำ CASE STUDY ในรูป WORKSHOP เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
หัวข้ออบรมสัมมนา

ประเด็นสำคัญของความตกลงทางการค้าในกรอบAEC/FTA

2.           Form D Self Certification และ RoO(Rule of Origin)

3.           AEC/FTA และประเทศไทย4.           L/C

5.           L/C ทั้งการนำเข้า-ส่งออก

6.           INCOTERMs2010 ที่กระทบต่อเงื่อนไขใน L/C และ B/L

7.           SHIPPINGDOCUMENT)

8.           L/C

9.   UCP600 และประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการ NEGOTIATE ธนาคาร

10.    L/C

11.    NEGOTIATEตั๋วกับธนาคาร

12.    WORKSHOP(แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ CASE STUDY)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด