การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android” รุ่นที่ 3

รหัสหลักสูตร: 20437

จำนวนคนดู 1138 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโทรศัพท์มือถือบนแพลตฟอร์ม Android โดยผู้เข้า อบรมจะได้ทดลองเขียน Game หลากหลายประเภท ทั้ง 2D และ 3D ที่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ได้จริง 


1. แนะนําแพลตฟอร์ม Android 

2. การสร้าง Custom View เพื่อวาดรูปในเกม 2 มิติ (2D) ด้วย Canvas 

 1. ทดลองเขียนเกม OX 
 2. ทดลองเขียนเกมจับคู่ (Matching) 

3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละครในเกม 

 1. Sprite 
 2. Background 
 3. Event Handling 
 4. Accelerometer 
 5. Thread 
 6. ทดลองเขียนเกมแนว Action 

4. การเพิ่มเสียงและภาพยนต์ในเกม 

 1. MediaPlayer 
 2. VideoView 
 3. ทดลองเขียนเกมตีกลอง 

5. แนะนํา OpenGL ES, M3G 

6. ระบบพิกัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสามมิติ (3D) 

7. ขั้นตอนการทํา Space Transformation ของระบบสามมิติ 

8. Low-Level Rendering 

 1. Rendering Primitive 
 2. Geometric Primitive 
 3. Raster Primitive 
 4. Lighting 
 5. Color 
 6. Normal Vector 
 7. Materials 
 8. Lights 
 9. Clipping and View-Frustum Culling 
 10. Rasterization 
 11. Fog 
 12. Antialiasing 

9. ระบบฟิสิกส์พื้นฐาน 

10. การสร้างมุมกล้องในระบบสามมิติ 

11. ทดลองเขียนเกมส์แข่งรถสามมิติ 

12. การเก็บข้อมูลใน Android 

 1. การใช้งาน Preference เพื่อสร้าง Setting ในเกม 
 2. การใช้ SQLite เพื่อเก็บสถิติในเกม 
 3. การสร้าง Menu ในเกมด้วย Custom Font 

13. การนําเกมลงใน Android Market 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด