ฤา VRF จะเป็นแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์"

รหัสหลักสูตร: 20462

จำนวนคนดู 1365 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

   ระบบปรับอากาศมีทั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้สารทําความเย็นเป็นตัวกลางและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบนําเป็นตัวกลาง (Chiller) ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาระบบปรับอากาศที่ใช้สารทําความเย็นเป็นตัวกลางให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น และสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับระบบ Chiller คือ ระบบ VRF ซึ่งได้ถูกประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางกับอาคารสมัยใหม่ในปัจจุบัน ระบบ VRF สามารถเป็นคู่แข่งทีน่ากลัวสําหรับระบบ Chiller ได้อย่างคู่คี่ ทั้งด้านต้นทุนด้านการก่อสร้างอาคาร ต้นทุนระบบปรับอากาศ การประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบาย และสิ่งที่เหนือกว่าก็คือ การติดตั้งที่ง่าย ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ และค่าบํารุงรักษาที่ต่ำ 


08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด 

 โดย...ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา 

 นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.15 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมระบบปรับอากาศ VRF ในปัจจุบัน” 

10.30 – 10.45 น. พักดื่ม น้ำชา / กาแฟ 

10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบระบบ VRF อย่างไรให้เหมาะสมและประหยัดพลังงานสูงสุด” (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น. บรรยาย หัวข้อ “เจาะลึกงานติดตั้ง VRF แบบถึงกึÌน” 

 วิทยากร.... คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น. ดีเวลล้อปเม้นท์ จํากัด 

14.45 – 15.00 น. พักดื่ม น้ำชา / กาแฟ 

15.00 – 16.15 น. สานเสวนา ถก-เถียง ข้อเด่น-ข้อด้อย ของระบบ VRF 

 วิทยากร... คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิÍ / คุณไชยวัฒน์ ปิ ยัสสพันธุ์ / คุณวัชระ จันทร์ทอง / 

 คุณพีรศักดิÍ บงกชแก้ว / คุณประภาส รักปัญญา 

16.15 – 16.30 น. พิธีปิด 

 โดย... คุณชาติชาย พิสุทธิบริบูรณ์ 

 President ASHRAE Thailand Chapter 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด