มือใหม่หัดเล่นคอมพิวเตอร์ article หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย

รหัสหลักสูตร: 20487

จำนวนคนดู 1014 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
   เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน ทำการสอนโดยครูผู้สอนที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงวัย ผู้อบรมจะได้รับคู่มือประกอบการเรียนที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และทำความเข้าใจ และที่สำคัญคือการสอนจะดำเนินไปอย่างช้า ๆ นอกจากนี้ทางชมรม OPPY ได้มีการจำกัดจำนวนผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง --- การเรียนการสอนแต่ละครั้งจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงเวลาเรียนเป็น 2 ช่วง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพักผ่อนเพื่อรับประทานอาหารว่าง และพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อที่ 1: การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • รู้จักส่วนประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วิธีการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ
 • การใช้เมาส์
 • การเปิดและปิดโปรแกรม
 • การใช้คีย์บอร์ด

หัวข้อที่ 2: การค้นหาข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • รู้จักกับบริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • การท่องเว็บไซต์เบื้องต้น (อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์)
 • การเปิดเว็บไซต์ที่ทราบที่อยู่ของเว็บไซต์แล้ว
 • การเปิดดูเว็บไซต์เดิมๆ ที่เคยเปิดอ่านเป็นประจำ 
 • การค้นหาข้อมูลข่าวสาร และค้นหารูปภาพด้วยเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เช่น Google 
 • การบันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์ และการเปิดดูรูปภาพที่บันทึกไว้

หัวข้อที่ 3: การใช้บริการฟรีอีเมล์ Yahoo!

 • ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้บริการฟรีอีเมล์
 • การรับ-ส่งจดหมาย
 • การเปิดอ่านจดหมาย
 • การตอบจดหมาย
 • การส่งไฟล์ข้อมูลแนบไปกับจดหมาย
 • การเปิดไฟล์ข้อมูลที่แนบมากับจดหมายที่ได้รับและการบันทึกไฟล์แนบเก็บไว้ใช้งาน
 • การลบจดหมาย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด