อบรม โครงการเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน  รุ่นที่ 9/56 (วันที่ 11) (Internal Auditing Certificate Program (IACP) หัวข้อ  การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน

รหัสหลักสูตร: 20502

จำนวนคนดู 2694 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

        เพื่อให้ความรู้วิชาการด้านการตรวจสอบภายในซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าของระบบการทำงานในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำไปพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไป 

    

                                 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ CPA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด