สัมมนา การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms’2010

รหัสหลักสูตร: 20566

จำนวนคนดู 1036 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

        ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้มีความจำเป็นในการจัดทำหรือจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้ออีกทั้งต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นและผู้ประกอบการด้านนี้ควรให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

       การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออกสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุมเหมาะสมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้าก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการชำระเงินรวมทั้งมีความรู้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะมีการชำระเงินเพราะถ้าตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่ชำระเงินได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
 •  1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย (PURCHASECONTRACT, PROFORMA INVOICE)

  1.1 ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง

  1.2 ข้อความที่ควรระวัง

  1.3 ข้อบังคับทางการค้าฉบับปรับปรุง (INCOTERMS’2010)

  2.  2.EX-WORK,  FREE ALONGSIDE SHIP, FREE CARRIER, FREE ON BOARD

  3.  3.COST&FREIGHT, CARRIAGE PAID TO..,COST,INSURANCE & FREIGHT

  4.  4. CARRIAGEINSURANCE PAID TO.., DELIVERED AT TERMINAL, DELIVERED AT PLACE, DELIVER DUTYPAID

  5.  5.เอกสารทางการเงิน (FINANCIALDOCUMENT)  

  6.  6. เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORTDOCUMENT)

  7.  7. เอกสารทางการค้า (COMMERCIALDOCUMENT)

       8.การจัดทำเอกสารเพื่อขอเปิด Letter ofCredit กับธนาคาร (วงจรเอกสารประเทศผู้ส่งออกไปประเทศ

       9.ผู้นำเข้าการทำShipping Guarantee, Trust Receipt)

  9.  10.การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter ofCredit (ขั้นตอนการจัดทำ การตรวจ และการปฏิเสธ) • ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
  (ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณวัชระ ปิยะพงษ์

  หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด