สัมมนา พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2012

จำนวนคนดู 1739 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

      เนื่องด้วยกรมศุลกากรจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากร ให้มีความทันสมัยทุกๆ 4-5 ปี สำหรับการแก้ไขรอบปัจจุบัน (HS2012) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 

     เพื่อการจำแนกประเภทและการกำหนดรหัสสินค้า และพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ การสัมมนาหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบพิกัดอัตราศุลกากรและการแก้ไขปรับปรุง ทำให้สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดข้อขัดแย้งในการจำแนกประเภทพิกัดของสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและยังส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในตลาดการค้าโลก

 


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2012

2.หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร และการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร

3.การแก้ไขปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า

4.กรณีศึกษา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม พิกัดอัตราศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด