อบรม เชิงปฏิบัติการเทคนิค และข้อควรระวัง การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลด้าน AEC/FTA การค้าชายแดน และ INCOTERMs เพื่อการ Negotiate ธนาคาร

รหัสหลักสูตร: 20616

จำนวนคนดู 986 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

จุดมุ่งหมายของการอบรม

       ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาในเอกสารต่างๆ ตามกรอบของ AEC/FTA การค้าชายแดน และ INCOTERMs รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ได้เงินหรือสินค้าครบตามสัญญาซื้อขาย และ L/C และข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาด อันอาจจะเกิดขึ้น โดยการศึกษาวิธีการและหลักการ รวมถึงฝึกหัดทำ CASE STUDY ในรูป WORKSHOP เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม เชิงปฏิบัติการเทคนิค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด