สัมมนา สร้างเถ้าแก่ธุรกิจโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 20633

จำนวนคนดู 1532 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

          พบกับแนวทางและและวิธีสร้างธุรกิจอันยั่งยืนด้วยตนเอง มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า18 ปี เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาสามเดือนลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ การแข่งขันน้อย ให้ผลตอบแทนดีเยี่ยม ไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรดี ธุรกิจเดิมมีการแข่งขันสูง คู่แข่งเยอะ กำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ เล่นหุ้น เก็งกำไรทองก็ไม่ถนัด ลงทุนธุรกิจอื่นใช้เงินลงทุนสูง แบงค์ไม่ให้กู้ไม่พอใจดอกเบี้ยเงินฝาก เบื่อการตอกบัตร เบื่อชีวิตลูกจ้าง เบื่อการบังคับ ทำธุรกิจเองซิครับ  สามารถทำและสร้างธุรกิจด้วยตนเองได้ทันที ด้วยเงินทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้นทำได้จริงเห็นผลเร็ว เริ่มธุรกิจได้ทันที เริ่มก่อนเป็นก่อน ได้ประโยชน์ก่อนใครๆไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ทำได้จริงๆ มีธุรกิจเป็นของตนเองแน่นอนไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า ก็สามารถอบรมสัมมนาและทำธุรกิจด้วยตนเองได้ 

วัตถุประสงค์

          เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME รุ่นใหม่  ที่สนใจธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านโซล่าเซลล์ และต้องการเรียนรู้แนวทาง วิธีการออกแบบ และการนำโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานทั้งในทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเองและองค์กร ตลอดจนเป็นการฝึกฝน บุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น สร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ต่อยอดธุรกิจเดิม สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจด้านโซล่าเซลล์ได้ทันที และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ต้องลองผิดลองถูกทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา

อบรมสัมมนาด้านธุรกิจ

    1.1 พบทางออกกับแนวทางการสร้างธุรกิจ แบบยั่งยืน พึ่งตนเอง ลงทุนน้อย และความเสี่ยงต่ำด้วยตนเอง

   - การเริ่มต้นธุรกิจโซล่าเซลล์  โครงสร้างองค์กร  และงบลงทุนและงบเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม

   - แนวทางการทำตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจโซล่าเซลล์ยุคใหม่

   - แนวทางการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้าง มีลักษณะอย่างไร มีความต้องการอะไรบ้าง

   - การประเมินความต้องการของลูกค้า   ประเมินถูกต้องตรงใจลูกค้า การส่งมอบระบบโซล่าเซลล์ ก็ไร้ปัญหา ไร้ข้อโต้แย้งถกเถียง การส่งมอบ ตรวจรับงานระบบโซล่าเซลล์

   - การประเมินต้นทุนระบบโซล่าเซลล์อย่างไรไม่ให้พลาด  ช่วยลดปัญหาการขาดทุน มีออเดอร์เยอะ มีงานเยอะแต่ธุรกิจขาดทุน

   - การเสนอราคาและการตั้งราคาระบบโซล่าเซลล์  อย่างไรให้เหมาะสมและลูกค้ายอมรับ

   - แนวทางการหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำใกล้ตัว 

   - แนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตแบบยั่งยืน 

   - วิกฤต โอกาสและแนวโน้มของธุรกิจโซล่าเซลล์ในอนาคต


2.อบรมสัมมนาด้านเทคนิค-ทฤษฎี

  2.1 เรียนรู้คุณสมบัติอุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับเลือกหาเลือกซื้อในการจัดซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ 

   - ชนิดและประเภทของแผงโซล่าเซลล์ คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

 2.2 เรียนรู้คุณสมบัติคอนโทรลเลอร์ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เลือกหาเลือกซื้อในการจัดซื้อคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ 

   - คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบคอนโทรลเลอร์

   - การคอนฟิกคอนโทรลเลอร์เพื่อหน่วงเวลาและปิดเปิดอัตโนมัติ สำหรับเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

 

 2.3เรียนรู้คุณสมบัติของแบตเตอรี่ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เลือกหาเลือกซื้อ

แบตเตอรี่ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ

   - คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบแบตเตอรี่

   - ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ธรรมดา กับ Deep Cycle

   - ความเหมาะสมในการดึงพลังงานที่พอเหมาะจากแบตเตอรี่มาใช้งานโดยไม่ทำร้ายทำลายแบตเตอรี่

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

 

2.4 เรียนรู้คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เลือกหาเลือกซื้อ

อินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ 

   - คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

   - ความแตกต่างระหว่าง Modify และ Pure Sine Wave  ระบบ Off Grid และ On Grid

   - การเลือกใช้อินเวอร์เตอร์กับโหลดประเภทต่างๆ

   - ความเหมาะสมในการดึงพลังงานที่พอเหมาะจากอินเวอร์เตอร์

    - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

   

2.5 เรียนรู้คุณสมบัติของโหลด ประเภทต่างๆ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การเลือกซื้อ

เลือกใช้โหลดไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   - การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของโหลดแต่ละตัวต่อวัน

   - การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ทั้งระบบต่อวัน

   - การ re-design โหลดเพื่อให้เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์ 

   - เรียนรู้โหลดประหยัดพลังงานประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์

   - การเลือกใช้โหลดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน พัดลม สว่าน มอเตอร์ เครื่องจักร ฯลฯ

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม

  2.6 การสอบถาม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ ประเมินหาความต้องการของลูกค้า (System Requirement) สำหรับวางแผนและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดข้อโต้แย้งและสามารถส่งมอบระบบโซล่าเซลล์ได้ตรงตามความต้องการลูกค้า มากที่สุด

2.7 การถอดสเปคและประเมินราคาและเสนอราคาระบบโซล่าเซลล์ต่อลูกค้า 

2.8 การเตรียมความพร้อมทีมงานและเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งให้ลูกค้า

2.9 แนวทางการดูแลหลังการขาย

2.10 การใช้เครื่องมือวัด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับงานโซล่าเซลล์

2.11 ทบทวนพื้นฐานด้านไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า(วัตต์) แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์)


3.อบรมสัมมนาด้านเทคนิค-ปฏิบัติ

   3.1 ภาคปฏิบัติ แนวทาง ออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับในบ้านเรือน

   3.2 ภาคปฏิบัติ แนวทาง ออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบแสงสว่าง เสาไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ เปิดปิดอัตโนมัติ เปิดอัตโนมัติเมื่อแสงมืดตอนกลางคืน และหน่วงเวลาปิดอัตโนมัติ หรือปิดอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างในตอนเช้า

   3.3 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

   3.4 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

   3.5 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบเครื่องพ่นหมอกละอองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

   3.6 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบจ่ายน้ำหยด สปริงเกอร์ อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

   3.7 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบเครื่องพ่นหมอกละอองน้ำ และตั้งเวลาจ่ายอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรือนเพาะชำ เพาะเห็ด ฟาร์มหมู  พ่นสเปรย์หลังคา ลานจอดรถ ฯลฯ

   3.8 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโซล่าโฮม เปิดเครื่องเสียง เปิดวิทยุ ทีวี พัดลม แสงสว่าง ตู้เย็น จานดาวเทียม ปั๊มน้ำ ฯลฯ


4.อบรมสัมมนาด้านการตลาดและการขายผ่าน E-Commerce

   4.1 แนวทางช่องทางการขายสินค้าผ่านเน็ต (E-Commerce)

   - การจองชื่อและจดโดเมนเนม เพื่อทำเวบไซร์ 

   - การสร้าง E-Commerce ด้วยแพคเกจสำเร็จรูป

   - การสร้างรายการสินค้าและ upload ขึ้นเวบ

   - การดูแลและบริหารเวบไซร์

   - การโปรโมทเวบไซร์ผ่าน Google Adwords เพื่อติดหน้าแรกๆ เมื่อลูกค้าค้นหาด้วย Google


5.หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

    - เรียนรู้แนวทางการสร้างธุรกิจโซล่าเซลล์อย่างยั่งยืนภายใต้เงินลงทุนอันจำกัด

และสามารถพึ่งตนเองได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจะเป็นเช่นไร      

   - การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ด้วยตนเอง

   - แนวทางการจัดซื้อ เลือกซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่เหมาะสมถูกต้อง

   - แนวทางการวางสเปคระบบโซล่าเซลล์

   - การมองตลาดและหาตลาดสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์

   - แนวทางการขายและวิธีการขายอุปกรณ์และระบบโซล่าเซลล์

   - แนวทางการตอบข้อโต้แย้ง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

   - แนวทางการถอดสเปค ประเมินต้นทุนและการตั้งราคาขายระบบโซล่าเซลล์

   - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบโซล่าเซลล์

   - แนวทางการบริหารสต็อคสินค้าและโลจิสติคส์

   - การบริหารเงินทุนอันน้อยนิด ให้ได้ผลตอบแทนหลายเท่าตัวโดยไม่ต้องพึ่งธนาคาร

   - การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   - การออกแบบติดตั้งปั๊มน้ำผิวดินและบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

   - การออกแบบติดตั้งตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

   - การออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

   - การใช้เครื่องมือวัดมิเตอร์และการต่อรีเลย์

   - เทคนิคการทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตและ Google

   - การจดจองชื่อโดเมนและสร้างเวบไซร์

   - การสร้างระบบ E-Commerce สำหรับขายสินค้าธุรกิจโซล่าเซลล์

   - ขายสินค้าผ่านเน็ตด้วยระบบ E-Commerce

   - บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจและทางเทคนิคตลอดปี


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณประพิศ ปรีชา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด