เทคนิค การตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้า

รหัสหลักสูตร: 26303

จำนวนคนดู 1675 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

·    Incoterms  การเลือกใช้ Term ต่างๆใน      การซื้อ-ขายสินค้าให้ถูกต้อง

·         

·    

· 

ประเด็นและความสำคัญ

·       Incotermsเกี่ยวข้องกันอย่างไร

·       Incoterms กับการประกันภัยสินค้า คืออะไร

·       Terms อะไร และด้วยการประกันภัยแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด

·      

·       บริษัทประกันภัยความเสียหายสินค้าจ่าย-ไม่จ่าย เพราะอะไร

 

การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก จะมีเรื่องของการตีความจุดรับ-มอบสินค้าและการประกันภัยสินค้าประกอบกับ การค้าชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องของ Incoterms และการเลือกประเภทของการประกันภัยสินค้า จึงมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่คาดไม่ถึง  จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ หลัก วิธีการข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ มีความเข้าใจเงื่อนไขขอบเขตความคุ้มครองตามมาตรฐาน Institute Cargo Clauses (A), (B) & (C) การตีความตาม Incoterms อย่างถูกต้องรวมถึงแนวทางการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่งและผู้รับประกันภัย

หัวข้ออบรมสัมมนา

2.           2Incoterms ที่ต้องศึกษาก่อนการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างประเทศ

3.             3. L/C

5.             5. 5.1     

5.2     

5.3     InstituteCargo Clauses (A),(B) & (C) ฉบับเก่า ค.ศ.1982 และฉบับใหม่ ค.ศ.2009        

5.4     Incoterms 2010 เช่น DAT, DAP

5.5     

6.           6.

              6.1การขนส่งสินค้าทางทะเล

              6.2การขนส่งสินค้าทางอากาศ

              6.3การขนส่งสินค้าทางบก (รถบรรทุก/รถไฟ/รถยนต์)

1.     7. 2.                  8. Broker และ Adjuster

 

ภาคบ่าย( เวลา 3ชั่วโมง )

3.              9..4.                  10.              10.1วิธีปฏิบัติในกรณีสินค้าเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย

10.2  

5.                     11. (Case Study) กรณีที่บริษัทประกันภัยจ่ายและไม่จ่ายค่าเสียหายของสินค้า

6.                  12. ข้อควรระวัง ข้อห้ามข้อปฏิบัติในการประกันภัยสินค้า

7.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Incoterms, ประกันภัยสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด