หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

รหัสหลักสูตร: 26604

จำนวนคนดู 11308 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้เน้นให้ QMR และผู้ช่วย QMR ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 V.2015 เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ดังนั้น QMR และผู้ช่วย QMR จำเป็นต้องรู้และสามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต รวมถึงการดูแลระบบไม่ว่าจะมีการตรวจติดตามภายใน การเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ซึ่งหลักสูตรจะทำให้คนที่เป็น QMR หรือผู้ที่กำลังจะเป็น QMR รวมถึงผู้ช่วยให้เข้าใจบทบาทและหลักเกณฑ์ในการขับเคลื่อนระบบระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์ (Objective)

           1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ ในบทบาทและความรับผิดชอบในการเป็น QMR และคนที่กำลังจะเป็น QMR

           2.เพื่อให้ QMR หรือที่เป็นผู้ช่วย QMR บริหารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001 Version 2015สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ใครคือ QMR ในความเข้าใจของคุณ !!

2.บทบาทหน้าที่ของ QMR ต้องทำอะไรบ้าง

3.แนวทางในการคัดเลือกคณะทำงาน (Select Core team)


Workshop 1: บทบาทหน้าที่ของ QMR และการคัดเลือกคณะทำงาน


4.ใครเป็นผู้จัดทำนโยบายคุณภาพขององค์กร และต้องมีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ

5.การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ

6.การจัดทำแผนประจำปี และการขออนุมัติงบประมาณ ( Plan & Budget)

7.สาระสำคัญในการทำคู่มือบริหารคุณภาพ (Quality Manual)

8.การทบทวน และอนุมัติ Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้


Workshop 2 : การทบทวน Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้


9.การทำ Audit Check lists สำหรับการตรวจสอบภายใน

10.เมื่อมีการออก CAR และ PAR หน้าที่ QMR จะต้องทำอะไร

11.การปิด CAR/PAR พิจารณาจากอะไร?


Workshop 3 : QMR และผู้ช่วยในการดำเนินการตรวจติดตามภายใน


12.การจัดประชุม Management Review และปิดประชุม

13.การวางแผนของ QMR และผู้ช่วย ก่อนจะมีการตรวจสอบจากผู้ที่ออก Certified Body ต้องทำอย่างไร

14.แนวทางการปฏิบัติจากการตรวจสอบจากองค์กรที่ออก Certified Body

15.กรณีได้รับ CAR?PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง

16.การปิด CAR/PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย


Workshop 4: กิจกรรมการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


17.สรุปการเรียนรู้


วันพุธที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ( 2 วัน ) ตั้งแต่เวลา 09:30-16:30 น.

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ( Target Participants )

-ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001 Version 2015


รูปแบบการการอบรม ( Methodology )

1.การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

2.การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารคุณภาพ, ISO สำหรับ QMR, อบรมระบบคุณภาพ ISO, ISO 9001:2008, อบรม พัฒนาคุณภาพ, อบรม Workshop บริหารคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด