หลักสูตร ROUTE - Implementing Cisco IP Routing v2.0 (เตรียมสอบ CCNP รหัส 300-101) ลด 50%

รหัสหลักสูตร: 27906

จำนวนคนดู 977 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวางแผนดำเนินการและตรวจสอบระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การทำ Routing Protocol ทั้งบน IPv4 และ IPv6: EIGRP และ OSPF สำหรับองค์กรโดยทั่วไป และ BGP สำหรับองค์กรขนาดใหญ่จนถึงระดับ ISP นอกจากนี้ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการจัดสรรควบคุมเส้นทางและรักษาความปลอดภัยบน Router ของ Cisco ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้เชิงปฏิบัติการที่ได้รับในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรวมทั้งวิชา ROUTE ยังเป็น 1 ใน 3 วิชา สำหรับการเตรียมสอบ CCNP Routing and Switching อีกด้วย ซึ่งท่านที่สามารถสอบผ่าน CCNP Routing and Switching จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการกับระบบ Network ที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งสามารถออกแบบระบบ , ติดตั้งระบบ และ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ Cisco ในระดับสูง ( Advanced) ได้ เช่น ระบบธนาคาร, สถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ รวมถึง ระดับ Service Provider (ISP)
หัวข้ออบรมสัมมนา

Basic Network and Routing Concepts

 • Differentiating Routing Protocols
 • Understanding Network Technologies
 • Connecting Remote Locations with the Headquarters
 • Implementing RIPng

EIGRP Implementation

 • Establishing EIGRP Neighbor Relationships
 • Building the EIGRP Topology Table
 • Optimizing EIGRP Behavior
 • Configuring EIGRP for IPv6
 • Discovering Named EIGRP Configuration

OSPF Implementation

 • Establishing OSPF Neighbor Relationship
 • Building the Link State Database
 • Optimizing OSPF Behavior
 • Configuring OSPFv3

Configuration of Redistribution

 • Implementing Basic Routing Protocol Redistribution
 • Manipulating Redistribution Using Route Filtering

Path Control Implementation

 • Using Cisco Express Forwarding Switching
 • Implementing Path Control

Enterprise Internet Connectivity

 • Planning Enterprise Internet Connectivity
 • Establishing Single-Homed IPv4 Internet Connectivity
 • Establishing Single-Homed IPv6 Internet Connectivity
 • Improving Resilience of Internet Connectivity
 • Considering Advantages of Using BGP
 • Implementing Basic BGP Operations
 • Using BGP Attributes and Path Selection Process
 • Controlling BGP Routing Updates
 • Implementing BGP for IPv6 Internet Connectivity

Routers and Routing Protocol Hardening

 • Securing Cisco Routers
 • Describing Routing Protocol Authentication Options
 • Configuring EIGRP Authentication
 • Configuring OSPF Authentication
 • Configuring BGP Authentication

Labs

 • Discovery 1: Configuring RIPng
 • Discovery 2: Configuring and Investigating Basic EIGRP
 • Discovery 3: Building The EIGRP Topology Table
 • Discovery 4: EIGRP Stub Routing
 • Discovery 5: EIGRP Summarization
 • Discovery 6: EIGRP Load Balancing
 • Discovery 7: EIGRP for IPv6 Configuration
 • Discovery 8: Discovering Named EIGRP Configuration
 • Discovery 9: Basic OSPF Configuration Introduction Discovery 10: Building the Link-State Database
 • Discovery 11: OSPF Path Selection
 • Discovery 12: OSPF Route Summarization
 • Discovery 13: OSPF Stub Areas
 • Discovery 14: Implementing OSPFv3
 • Discovery 15: Basic Redistribution
 • Discovery 16: Manipulate Redistribution
 • Discovery 17: Manipulate Redistribution Using Route Maps
 • Discovery 18: Analyzing CEF
 • Discovery 19: Implementing PBR
 • Discovery 20: NAT Virtual Interface
 • Discovery 21: Basic IPv6 Internet Connectivity
 • Discovery 22: Basic BGP Configuration
 • Discovery 23: Influencing BGP Path Selection
 • Discovery 24: BGP for IPv6
 • Discovery 25: Configuring EIGRP Authentication
 • Discovery 26: OSPF Authentication Configuration

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: CCNP, CCNP Routing and Switching, อบรม ccnp, ccnp 300-101, ccnp 300-115, ccnp 300-135

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด