อบรมสัมมนาหลักสูตร Excel Advance for Special Forms วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

รหัสหลักสูตร: 37469

จำนวนคนดู 813 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ โดยอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจแนวทางการสร้างฟอร์มบนExcel
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเครื่องมือสำหรับสร้างฟอร์มบนExcel
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการสร้างฟอร์มบนExcelได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างฟอร์มบนExcelตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับการสร้างฟอร์มบนExcelได้
หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel มาก่อน
 • ผู้ที่สนใจเทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel สำหรับ การสร้างฟอร์ม
 • ผู้ที่ต้อการสร้างฟอร์มบน Excel ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ความรู้พื้นฐาน

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel มาก่อน
 • หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Part1 : Excel Advance for Database & Effective มาก่อน
 • หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Part2 : Excel Advance for Special Functions มาก่อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจแนวทางการสร้างฟอร์มบนExcel
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเครื่องมือสำหรับสร้างฟอร์มบนExcel
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการสร้างฟอร์มบนExcelได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างฟอร์มบนExcelตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับการสร้างฟอร์มบนExcelได้

ลักษณะการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • สาธิต
 • ฝึกปฏิบัติ
 • Workshop
 • ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft Excel Version 2010 ขึ้นไป


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัชมน 089 7737091ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: excel , advance, อบรม , สัมมนา , excel, excel , special , forms, อบรม , สัมมนา , public , hrdzenter, excel , advance , special , forms, hrdzenter , excel , สัมมนา , ราคาถูก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด