เจาะกลยุทธ์ ตลาดการค้า(2วัน)(ทุนน้อยต้องมุ่งส่งออก)

จำนวนคนดู 377 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะกลยุทธ์ ตลาดการค้า(2วัน)(ทุนน้อยต้องมุ่งส่งออก)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเป็นหลัก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางการขาย แต่จะเป็นตลาดประเทศใด ด้วยเหตุผลใด... มีการอธิบายเอาไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้นยังสามารถผสานให้ธุรกิจสินค้าเติบโตได้ภายในประเทศอีกด้วย การทำสินค้าให้เติบโตในตลาดการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ตำแหน่งสินค้า + ช่องทางจัดจำหน่ายให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการทำตลาดนั้นจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องของ Branding & Marketing 4.0 มาประยุกต์จริง รูปแบบของหลักสูตร จึงเป็นการเน้นการวิเคราะห์ด้วยการทำ Workshop และเรียนรู้ Case Study ต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จ... ผู้เรียน (ผู้ประกอบการ) จะต้องส่งออกให้ได้ด้วยตนเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเด็ดขาด เพื่อให้สินค้าเกิดการเติบโตอย่างแท้จริง
หัวข้ออบรมสัมมนา

วันที่ 1 ช่วงเช้า : วิเคราะห์โอกาสสร้างความแตกต่างให้สินค้า

- วิเคราะห์สร้างความเข้าใจไลฟ์สไตล์และสินค้ากระแสโลก

- ศักยภาพของสินค้าไทยในเวทีการค้า

- ภาพรวมของโอกาสสินค้าไทย กับตลาดเป้าหมายเพื่อการส่งออก

- กำหนดระดับตลาด สะท้อนผ่านทางตำแหน่งสินค้า

- เข้าใจไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

- โมเดลธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ร้านอาหาร, เครื่องสำอาง, สัมมนา, อบรม, ธุรกิจ, สปา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด


รีวิว1

รีวิว2

รีวิว3

รีวิว4

รีวิว5