Winning Digital Marketing for Food & Beverage Products

จำนวนคนดู 671 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์ Digital Marketing กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในยุคที่ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเลือกข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้การตลาดดิจิตอลได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแนวทางผสมผสานการตลาดรูปแบบเดิมๆ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้นักการตลาดต้องคิดใหม่ทำใหม่ในการสื่อสารกับผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้บริโภค และการเลือกช่องทางการใช้สื่อมีภาพรวมที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้นักการตลาดและผู้รับผิดชอบในการเลือกสื่ออยู่ในจุดที่มองเห็นวิวัฒนาการของสื่อยุคใหม่อย่างถูกต้องชัดเจน
หัวข้ออบรมสัมมนา
>> Food & Beverage Trends ทำความเข้าใจลักษณะการบริโภคสื่อของผู้บริโภคในยุค 4.0 ไม่ว่าในด้านพฤติกรรมรูปแบบใหม่ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเข้าหาสื่อ โครงสร้างประชากรออนไลน์ รวมถึงเรียนรู้ว่า The Internet of Things (IoT) กำลังจะส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อของผู้บริโภคและนักการตลาดควรตั้งรับอย่างไร

>> New technological options for food marketing เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ๆ สำหรับการตลาดอาหาร ที่มีความเสี่ยงต่ำ รูปแบบของการลงทุนที่น่าสนใจ และการตลาดรูปแบบใหม่ๆ สำหรับสินค้าอาหารในธุรกิจค้าปลีก

>> Round-table Group Discussion: Digital Gen’s Perspective: Digital Media Consuming Behaviors  เสวนาของกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิตอล วิพากษ์เรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อจากมุมมองสายตรงของคนยุคดิจิตอล

>> New Media in Mainstream สื่อยุคใหม่ที่กำลังอยู่ในกระแส สิ่งใดกำลัง in และสิ่งใดที่กำลัง out ควรลงมือจัดการสื่อดิจิตอลด้วยตัวเอง หรือ จ้างมืออาชีพดี และเรียนรู้แพลทฟอร์มใหม่ด้านสื่อ

>> Case Study: Durian Society- Integrated digital tools Using the mix of social media to drive exclusively high-end Durian marketing

     กรณีศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จริงของการใช้สื่อดิจิตอลผสมผสานเพื่อทำการตลาดแบบเจาะจงของกลุ่มชาวสวนทุเรียนจับคู่ผู้บริโภคและทุเรียน สร้างประสบการณ์ของการบริโภคผลไม้ในระดับไฮเอ็นด์ หลีกเลี่ยงสงครามราคาสู่คุณค่าเฉพาะบุคคล

>> Best Practice: Digital Celebrities Selection แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกเซเลบสำหรับการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางสุดฮิต Instagram และบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียง ทำอย่างไรจึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุด แนวทางในการใช้งบประมาณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

>> Case Study: Digital Viral Marketing Best Practice กรณีศึกษาการทำไวรอลมาร์เก็ตติ้ง หรือการตลาดบอกต่อบนโลกดิจิตอล การวางแผนสำหรับสื่อออนไลน์ผสมผสาน การสร้างแคมเปญให้เกิด talk of the town และการวางสื่อดิจิตอล

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาดดิจิตอล, Digital Marketing, Food & Beverage Marketing, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, นักการตลาดวงการอาหารและเครื่องดื่ม, การตลาดของยุคนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด