วางแผนการเงินส่วนบุคคล

จำนวนคนดู 505 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลัการและขั้นตอนการวางแผนการงินส่วนบุคคล เป็น ดังนี้

1. ประเมินสถานะทางการเงิน ด้วย โปรแกรม Selfie สถานะทางการเงิน ที่เรียกว่า IPLAN

2. กำหนดเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินที่ต้องการวางแผน เช่น

• วางแผนภาษี (Tax Planning)

• วางแผนเกษียณ (Retirement Planning)

• วางแผนการศึกษาบุตร (Education Planning)

• วางแผนการลงทุน (Investment Planning)

• วางแผนมรดก และการส่งมอบ (Estate Planning)

• วางแผนความเสี่ยง และ การประกัน (Insurance Planning)

3. ทางเราจัดทำแผนทางการเงินที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน

4. ทำการเสนอแผน และชี้แจ้งแนวทางการปฎิบัติของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ

5. ทบทวบแผนที่ได้ปฎิบัติ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ระยะเวลาในการติดตามแผนขึ้นกับความต้องการของลูกค้า ทางเราจะไม่คิดค่าใช้จ่าย หากลูกค้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราแนะนำ

หัวข้ออบรมสัมมนา
• วางแผนภาษี (Tax Planning)

• วางแผนเกษียณ (Retirement Planning)

• วางแผนการศึกษาบุตร (Education Planning)

• วางแผนการลงทุน (Investment Planning)

• วางแผนมรดก และการส่งมอบ (Estate Planning)

• วางแผนความเสี่ยง และ การประกัน (Insurance Planning)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: planning, tax, advisor, Finance, Wealth, Retire

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด