หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้อย่างได้ผล วันที่ 29 สิงหาคม 2560

รหัสหลักสูตร: 43706

จำนวนคนดู 578 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น 
  2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุด 
  3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

•หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้

•ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกหนี้นำมาใช้กับเจ้าหน้าที่

•สัญญาณเตือนภัยของลูกหนี้ “เจ้าปัญหา”

•การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข

•พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า หลายประเภทและแนวทางแก้ไข

1.ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)

2.ชอบหลบหน้า (หนี้ปัญหา)

3.ชอบมีข้ออ้าง (บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้)

4.ชอบยื้อ (ท้าให้ฟ้อง)

5.เช็คคืน สม่ำเสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้”)

•กลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้

•การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้

- โกรธง่าย (ใจร้อน) - เชื่องช้า (สุขุม)

- รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง) - ลังเล (ไม่แน่ใจ)

- ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร) - พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)

•อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)

•ทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”

•หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้

•การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว

•ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน

•ศิลปะในการ “เจรจาหนี้”ที่เป็นต่อ

 พรบ.และกฎหมายการทวงหนี้ฉบับใหม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้

•เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร

•สรุปและตอบคำถาม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ติดตามหนี้, เจรจาติดตามหนี้, พรบ.กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่, กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่, ราคาพิเศษ, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด