การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Lean Procurement)

รหัสหลักสูตร: 44629

จำนวนคนดู 1249 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบการถึงความจำเป็นที่ต้องขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สามารถขจัดความสูญเปล่าอกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมืออาชีพ 
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน 
 •  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


หัวข้ออบรมสัมมนา

 • ความหมายและแนวคิดของ Lean
 • ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management
 • ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement
 • ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean
 • หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”
 • วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
 • ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า
 • วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี
 • วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment
 • วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ
 • ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหาและขจัด waste ในกระบวนการ Procurement
 • อภิปราย ชี้แนะ สอบถาม 


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาจัดซื้อ, อบรมจัดซื้อ, การตลาด, กระบวนการจัดซื้อ, หน้าที่จัดซื้อ, อบรมการตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด