หลักสูตร On the Job Training การสอนงานขณะปฏิบัติงาน - วันที่ 11 พฤศจิกายน 60

รหัสหลักสูตร: 46304

จำนวนคนดู 1268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ ของ Trainer หรือหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักสูตร On the Job Training การสอนงานขณะปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

St.James Hotel Bangkok , Sukhumvit 26   

วิทยากร : อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศหัวข้อการอบรม

1. ปัญหาในการกระบวนการทำงาน สำหรับหัวหน้า คืออะไร

2. การฝึกอบรมหน้างานหรือ OJT คืออะไร

3. เหตุผลที่ต้องมีการฝึกอบรม แบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน

4. ธรรมชาติของมนุษย์ ที่หัวหน้างานควรทราบก่อนสอนงาน

5. คุณสมบัติของผู้สอนงาน แบบ OJT

6. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม

7. ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการสอนงานลูกน้อง

8. ความจำเป็นของการสอนงาน

• การสาธิตการสอนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

• การสาธิตการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

• ขั้นตอนการสอนงานที่ถูกต้อง

9. การวิเคราะห์งานและการแบ่งขั้นตอนการสอนงาน

10. ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT.

11. ฝึกปฏิบัติการสอนงาน/ ทดลองจัดหางานนำมาฝึกสอน

12. การสร้างและการวางแผนการสอนงาน

13. ข้อเสนอแนะในการสอนงาน

• งานที่มีกระบวนการยาว ๆ

• ทฤษฎี และความสามารถในการเรียนรู้ของคน

• ไหวพริบ,ความชำนาญและเคล็ดลับพิเศษ

• การสอนงานในสภาพแวดล้อมอึกทึก

14. การประเมินผลผู้เรียน / การวัดประสิทธิผลของผู้ฝึกอบรม

15. กระบวนการติดตามผลหลังฝึกอบรม


รูปแบบการอบรม

- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นตลอดการบรรยาย

- การระดมความคิดเห็นร่วมกัน

- เน้นกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมความเข้าใจ เช่น เกมส์ (Game)

- การฝึกปฏิบัติการสอนงานจริง (Workshop)


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณพลอย 089 773 7091

คุณจิ๋ว 0896060444, 0906450992 

www.hrdzenter.com ,E-mail : [email protected] ,  

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenterวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: on the job training , OJT, OJT , การสอนงานขณะปฏิบัติงาน, การสอนงานแบบ OJT , HRDZENTER, ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT, hrdzenter, คุณสมบัติของผู้สอนงาน แบบ OJT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti