สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสารที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน 
 2. เพื่อสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และงานที่ทำได้อย่างดีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้าเพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมาย  
วันที่จัดงาน
15 มีนาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.   เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2.   เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการสื่อสารในองค์กร 
 3.   เรียนรู้ประเภทของการสื่อสารในองค์กร 
 4.   เรียนรู้อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงาน 
 5.   เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 6.   เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคน และการสื่อสารแบบสันติเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 
 7.   เรียนรู้การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การฟังทั้งกับบุคคลในองค์กรและลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ 
 8.   เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร 
 9.   เรียนรู้การสื่อสารในการประชุมได้อย่างถูกต้องและเป็นตามเป้าหมาย 
 10.  เรียนรู้การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 11.  เรียนรู้การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร 
 12.  สรุป ถาม-ตอบ 
วิทยากร
 อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท 3,500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:People Develop Center
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณฐิตาภา เหมะสิขัณฑกะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :095-8177859, 02-077-

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


9400บาท
มาเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบมืออาชีพกับเทคนิคความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
3900บาท
จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการและเหตุผล การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็
3900บาท
โปรแกรม Excel ก็มีส่วนสำคัญในการธุรการ ทั้งการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่มีประสิทธิภาพ การทำฐานข้อมูล การทำระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “ทำงานให้ฉลาดขึ้น ด้วยวิธีการที่ดีขึ้น”
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key Man)ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ
3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีคว
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ หัวข้อการอบรม / สัมมนา • ICE BREAK ละลายพฤติกรรม • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล • แนวทางการค้นหาจุดเด่น แ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
3000บาท
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำให้งานราบรื่น ส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผล
1,000บาท
พนักงานซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมลงมือปฏิบัติงาน อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและงานมากที่สุด