หลักสูตร การควบรวมระบบ ข้อกำหนดและ การประยุกต์ใช้ ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO45001:2018 (Integrated Management System (IMS) : ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO45001:2018)

รหัสหลักสูตร: 67531

จำนวนคนดู 341 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การควบรวมระบบ ข้อกำหนดและ การประยุกต์ใช้ ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO45001:2018 (Integrated Management System (IMS) : ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO45001:2018)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

        ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ(ISO 9001:2015), ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015), และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001:2018) ไปพร้อม ๆ กันเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไป พร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

2.เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 หลักการพื้นฐาน โครงสร้าง และการตีความข้อกำหนดต่าง ๆ

3.ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้งในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน

4.ลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและผู้ใช้ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1.ประวัติความเป็นมาของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018

2.โครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 High Level Structure, HLS กับข้อกำหนดหลัก

3.ระบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Integrated Management System)

4.บริบทขององค์กร (Context)

5.ความเป็นผู้นำ (Leadership)

6.การวางแผน (Planning)

7.ส่วนสนับสนุน (Supporting) และงานข้อมูล

8.การปฏิบัติการ (Operating)

5.การวัด และการประเมินผลปฏิบัติงาน

6.การตรวจติดตามภายใน

7.การปรับปรุง (Improvement)

วิทยากร
ดูประวัติ

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลที่สนใจ
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร
 • คณะทำงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การควบรวมระบบ ข้อกำหนดและ การประยุกต์ใช้ ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO45001:2018 (Integrated Management System (IMS) : ISO9001:2015/ ISO14001:2015 / ISO45001:2018)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018, ข้อกำหนดหลัก, ะบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพ, บริบทขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด