หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ วันที่ 24 เมษายน 2561 พร้อมรับส่วนลดพิเศษ

รหัสหลักสูตร: 50502

จำนวนคนดู 1085 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เสริมสร้างทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ในการสื่อสารทางการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ 
หัวข้ออบรมสัมมนา

การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ 

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 ณ Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนสุทธิสาร-วิภาวดี ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

" เลขานุการบริหาร ที่ บ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ บ. เอสโซ่ ที่ บ. เบอร์บี่ยุคเกอร์

   และ ที่ บ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ตลอดจน ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป"

เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ


สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น 


เนื้อหาการอบรมสัมมนา

    1. วิเคราะห์ปัญหา เมื่อต้องสนทนาทางโทรศัพท์

    2. เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นประโยชน์

การใช้ถ้อยคำในการสนทนา

หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนในการพูด การฟัง และการเจรจาโต้ตอบ

ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง

จิตวิทยาในการฟังคำบ่น และ คำตำหนิจากลูกค้า

    3. มารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์ และ ผู้ใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อ

การทักทาย

การเริ่มสนทนา

การแนะนำตัวเอง และ ผู้อื่น

การเลือกรับบางสาย 

      4. ภาษาในการใช้โทรศัพท์ กรณีต่าง ๆ

การตอบรับ

การสอบถาม

การจดบันทึกข้อความ

การโอนสาย

การฝากข้อความกับบุคคล

      5. ภาษาที่ต้องใช้ กรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนา

ลูกค้าคอยนาน

ลูกค้าตำหนิ

ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ

     6. มารยาทอื่น ๆ ในการให้การบริการทางโทรศัพท์

การให้คำแนะนำ

การกล่าวคำขอโทษ

การขอความช่วยเหลือ

การปฏิเสธ

การจบบทสนทนา


24 เมษายน 2561
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์, โทรศัพท์, การสื่อสาร, อาจารย์ประภาภรณ์, ความประทับใจ, การสื่อสารทางโทรศัพท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด