การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

รหัสหลักสูตร: 66298

จำนวนคนดู 398 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการการแก้ไขปัญหาในการทำงาน หรือการปรับปรุงงานเป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานผลิตหรืองานบริการซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำ ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique เป็นต้น เครื่องมือ 8-Disciplines (8D) มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกประการหนึ่งภายในขั้นตอนจะมีเครื่องมือ Why Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
     1. สามารถเข้าใจแนวคิด การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysisได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
     1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
     2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process)
     3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
     4. การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
     5. เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
     6. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
     7. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
     8. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
     9. รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
     10. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis

วิธีการฝึกอบรม
   - การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
   - ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
   - กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม
   - ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
   - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report, การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Anal, 8D Report และ Why Why Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด