การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

รหัสหลักสูตร: 66298

จำนวนคนดู 1882 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการการแก้ไขปัญหาในการทำงาน หรือการปรับปรุงงานเป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานผลิตหรืองานบริการซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำ ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique เป็นต้น เครื่องมือ 8-Disciplines (8D) มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกประการหนึ่งภายในขั้นตอนจะมีเครื่องมือ Why Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
     1. สามารถเข้าใจแนวคิด การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysisได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
     1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
     2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process)
     3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
     4. การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
     5. เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
     6. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
     7. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
     8. เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
     9. รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
     10. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis

วิธีการฝึกอบรม
   - การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
   - ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
   - กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม
   - ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
   - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report, การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Anal, 8D Report และ Why Why Analysis, อบรม การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report, อบรม 8D Report และ Why Why Analysis, อบรม ปี 2567

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด