registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Leadership & Followship

จำนวนคนดู 241 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Leadership & Followship
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1)เพื่อช่วยให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานรู้ถึงลักษณะของผู้นำ และผู้ตามที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

2)เพื่อช่วยให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานรู้ถึงวิธีการจูงใจ มิใช่การเอาใจ

3)เพื่อพัฒนา วิธีการบริหารคน บริหารงานของระดับหัวหน้างาน

4)เพื่อสร้างความพร้อมด้วยการซ้อมเป็นผู้นำ


หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1) สัมมนาในห้องประชุม : ลักษณะผู้นำ และผู้ตาม

ส่วนที่ 2) ร่วมกำหนด ค่านิยมองค์กร ร่วมกัน

ส่วนที่ 3) กิจกรรม Role Play ซ้อมการเป็นผู้นำ

ส่วนที่ 4) การกำหนดกิจกรรม โครงการ หลังอบรม(เฉพาะส่วนงาน HR)


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำ, หัวหน้างาน, Leadership, การสั่งงาน, การมอบหมายงาน
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร