registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Make U Up : Workshop สอนแต่งหน้า...เพื่อค้นหาคุณคนใหม่

จำนวนคนดู 224 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Make U Up : Workshop สอนแต่งหน้า...เพื่อค้นหาคุณคนใหม่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการแต่งหน้า และต้องการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเอง

2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใบหน้าของตัวเอง และแต่งหน้าออกมาได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้งานของอุปกรณ์และเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวิเคราะห์ใบหน้าของตัวเอง

2.วิธีการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้า

3.หลักการแต่งหน้าพื้นฐาน  

4. Workshop แต่งหน้าด้วยตัวเอง (มีอุปกรณ์ให้ทั้งหมด) 

5. เปลี่ยนชุด พร้อมถ่ายรูป Before-After

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: แต่งหน้า, บุคลิกภาพ
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา