สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

QR Code System เจาะลึก ระบบชำระเงิน ด้วย QR Code สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานบัญชี -การเงิน (หลักสูตรใหม่ 2561)

จำนวนคนดู 232 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
QR Code System เจาะลึก ระบบชำระเงิน ด้วย QR Code สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานบัญชี -การเงิน (หลักสูตรใหม่ 2561)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. ทำความรู้จัก QR Code

- ประโยชน์การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปของ QR Code

- QR Code ในมุมที่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี-การเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องควรทราบ

- ความแตกต่างของ Standard QR Code กับ Dynamic QR Code

- QR Code กับการเชื่อมโยงระบบ Wallet และ Prompt pay Credit card และ Debit card

2. เหตุผลและคำอธิบายที่ QR Code จะเป็นเครื่องมือในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมอ

ย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

- พฤติกรรมและกระแสความนิยมของผู้บริโภค

- ความได้เปรียบด้านต้นทุน และค่าธรรมเนียม

- กระบวนการ ขั้นตอนการสร้าง และติดตั้งระบบที่ง่าย ซับซ้อน

- มาตรฐานสากล และช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

- เพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวก และไม่ต้องใช้เงินสด

- ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระเงินได้

- ความสามารถในการเก็บข้อมูลการชำระเงินอย่างเป็นระบบ

3. กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของระบบการรับ-จ่ายชำระเงินผ่าน QR Code

- กระบวนการและวงจรการทำงานของระบบและความสัมพันธ์กับระบบงานต่าง ๆ ภายในกิจการ

- อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

4. แนวทางการวิเคราะห์ความจำเป็นในการนำระบบ QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือรับชำระค่าสินค้าและบริการ

5. การนำระบบ QR Code มาใช้เพื่อการรับเงินค่าสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงาน บุคลากร

และหน้าที่งานใดบ้างภายในองค์กร และเกี่ยวข้องอย่างไร

6. แนวปฏิบัติการจัดทำระบบมาตรฐานกลาง QR Code คืออะไร

- คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานกลาง

- หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และลักษณะของความเกี่ยวข้อง

7. ขั้นตอนการจัดทำ QR Code ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ปัญหาและข้อควรระวังในการสร้างและการใช้งาน QR Code

9. ข้อมูลการรับชำระเงินผ่านระบบ เชื่อมโยงและถูกนำส่งไปยังที่ใดบ้าง มีผลกระทบต่อกิจการหรือไม่ อย่างไร

10. ความเกี่ยวข้องและผลกระทบกับงานบัญชี-การเงิน

- ด้านกระบวนการการปฏิบัติงานในภาพรวม

- ความเกี่ยวข้องและผลกระทบในการปฏิบัติงานการเงิน

- ความเกี่ยวข้องและผลกระทบในขั้นตอนการปฏิบัติงานทางบัญชี และกระบวนการจัดทำบัญชี

- ความเกี่ยวข้องในแง่การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บ

ข้อมูลดิจิตอล

11. ขั้นตอนและกระบวนการเบื้องต้นในการเตรียมการใช้ระบบ QR Code เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการ

12. แนวทางในการวางระบบงาน และระบบบัญชี-การเงินในองค์กร

13. กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ปัญหา และข้อควรระวังจากการรับชำระเงินดิจิตอล

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9076&Itemid=145&lang=th

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9076&Itemid=145&lang=th

(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)


Sponsored
หลักสูตรเครื่องประดับ ดวง ฮวงจุ้ยในธุรกิจ SME

ปัญหาการทำธุรกิจ แก้ไขได้........ก่อนเจ๊ง.......... ใครกำลังทำธุรกิจ แล้วมีปัญหา ม...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

คุณภาณุพันธ์ มาดีตระกูล

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: QR Code, ระบบชำระเงิน, บัญชี -การเงิน
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!