เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Collection Call )

รหัสหลักสูตร: 66649

จำนวนคนดู 599 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Collection Call )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     Effective Collection Call เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจรจาทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง  ประเทศไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ มีหลายกฎเกณฑ์ที่ทำให้ลูกหนี้บางรายอาศัยช่องว่างกฎหมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อทวงถามทุกครั้งนั้น พนักงานการเงินหรือแผนกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีศิลปะการเจรจา รวมทั้งเทคนิคที่สามารถทวงถามหนี้แบบเร่งรัด ให้ทันตามกำหนดชำระได้ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการทวงถามยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก
     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อบรมจะได้ร่วมทำ Workshop สำหรับการติดตามทวงหนี้ในสถานการณ์นั้น ๆ  หากจะต้องเจอกับความหลากหลายของพฤติกรรมการปฏิเสธของลูกค้าแต่ละแบบแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มองปัญหาออก และเลือกใช้สคริปในการโทรกับลูกค้าประเภทนั้นๆ ได้ดี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้สคริปในการโทร และการสนทนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อ
กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานความสัมพันธ์
Module 1: ปรับทัศนคติและความคิด ให้มีความเข้าใจ เพิ่มกำลังใจ ให้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่

   -    ลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่
   -    ประเภทของลูกหนี้
   -    ความต้องการของลูกหนี้
   -    นานาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของลูกหนี้
Module 2: เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกหนี้
   -    เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้
   -    เทคนิคการสร้งมนุษย์สัมพันธ์ให้ลูกหนี้เปิดใจ
   -    ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นขณะทวงหนี้
   -    วิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกหนี้
   -    Talking and Sharing Case
   -    Workshop
Module 3: การปฏิบัติการทวงถามหนี้
   -    เทคนิคและสคริปในการเจรจาต่องรองกับลูกหนี้
   -    การจัดการกับลูกหนี้ (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ)
   -    การสร้างรายงานการติดตาม Daily ,Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
   -    การใช้น้ำเสียงและคำพูดในการทวงถามอย่างมืออาชีพ
   -    เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด สร้างความไว้วางใจกับลูกหนี้
Module4: การควบคุมอารมณ์และการเลือกวิธีปฏิบัติกับลูกหนี้
   -    ภาษาและคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
   -    เทคนิคการเปิดบทสนธนาในการโทรและเผชิญหน้า
   -    ทักษะการฟัง และตั้งคำถาม ในการเสนอทางเลือกให้กับลูกหนี้
   -    หลักจิตวิทยาในการโน้มน้ามใจลูกหนี้
   -    Talking and Sharing Case
   -    สรุปเนื้อหาโดยรวม
   -    Q&A
หลักสูตรอบรมพิเศษ
   สำหรับ 1วัน ในรูปแบบการอบรมรูปแบบ  Learning and Sharing ผู้เข้าอบรมจะเข้าถึงทุกหัวข้อ และความสนุก โดยการเล่าเรื่องที่สนุกสนานจากประสบการณ์จริงของวิทยากร มีช่วงเพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้อบรมได้นำกลับไปใช้จริงได้ทุกหัวข้อ สามารถแสดง เล่าเรื่อง เล่นเกมส์ ทำกิจกรรม แต่ได้ความรู้ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง
   -    Learn and Share 50 %
   -    Workshop 30%
   -    Game 20%
ใช้เจ้าหน้าที่ร่วมเพื่อทำกิจกรรม , กิจกรรมที่ใช้  4 กิจกรรม มีทั้งในรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานวันละ 4 ชุด

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ
  
   1.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.  ผู้ที่ต้องการฝึกการโทรทวงหนี้ ให้เกิดความชำนาญเป็นมืออาชีพ ไม่หวั่นไหวหรือข้อแก้ตัวของลูกหนี้   

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Collection Call )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้, ทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Collection Call

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด