สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ "การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หัวข้อการสัมมนา

1.หลักเกณฑ์ที่สำคัญ กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing

•ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง

•การตีความ ข้อกำหนดที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

•ความรับผิดชอบของนายจ้างที่ใช้วิธีการเหมาค่าแรง

•ความรับผิดชอบของนายจ้างผู้ให้บริการแรงงานภายนอก (Labor Supplier)

2.สัญญาจ้างแรงงาน หัวใจสำคัญของการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

•องค์ประกอบของการทำสัญญาจ้างแรงงาน

•หลักการในการทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างรัดกุมและถูกต้อง

3.ข้อแตกต่างและผลกระทบเกี่ยวกับการทำสัญญาแต่ละประเภทในการจ้างงาน

•สัญญาจ้างแรงงาน

•สัญญาจ้างทำของ

•ตัวแทน

4.ประเภทของสัญญาจ้าง ที่ฝ่าย HR ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

•สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลา

•สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา

5.ตีแตกประเด็นปัญหาและข้อกฎหมายที่นายจ้าง ฝ่าย HR ผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้รัดกุม ก่อนดำเนินการจ้างงาน

•มาตรา 11/1 การจ้างเหมาแบบ Outsource

•มาตรา 12 การจ้างแบบเหมาช่วงงาน แตกต่างกันอย่างไร

•เปรียบเทียบการจ้างเหมาแรงงาน (Supply of Labor) กับการจ้างเหมางาน

6.บุคคลใดบ้าง? ที่ต้องรับผิดร่วมกับนายจ้าง ตามมาตรา 11/1 การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing , มาตรา 12 การจ้างงานแบบเหมาช่วง

•ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาชั้นต้น

•ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาช่วง

•สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง

7.ประเด็นสำคัญ..เกี่ยวกับความรับผิดของ”นายจ้าง” องค์กรที่ใช้แรงงานภายนอก”บริษัท Outsource ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

•กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก จะต้องรับผิดชอบอย่างไร? และสามารถดำเนินการไล่เบี้ยกับ บริษัท Outsource ได้หรือไม่

•กรณีบริษัท Outsource จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างหรือไม่

8.ข้อควรระวัง..การฟ้องร้องคดี ย้อนหลังของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณี”การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จะต้องดำเนินการอย่างไร

9.เตรียมความพร้อม..สำหรับการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรณีของนายจ้างที่มีการจ้างงานแบบ Outsourcing จะต้องเตรียมตัวอย่างไร อายุความฟ้องร้องได้ภายในกี่ปี?

10.ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คืออะไร หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลหรือไม่อย่างไร

11.การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ภายใต้กฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร

12.กรณีพ้นสภาพการจ้างของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณีปลดออก เลิกจ้าง ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย

13.กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบกับนายจ้างและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

14.ถาม-ตอบทุกประเด็นปัญหา


วันที่จัดงาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2561


วิทยากร
ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท อัตราค่าสัมมนา

Early bird3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,745 บาท

(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

Normal 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,280 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

E-mail : info.ptstraining@gmail.com

www.ptstraining.in.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณตุ้ม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ "การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมนาการเงินที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมนา ทำความเข้าใจเรื่องยากๆทางการเงินให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้นำความรู้จากการให้คำปรึกษากับลูกค้าจริงๆมาเล่าต่อด้วยภาษาง่ายๆในบรรยากาศสบายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินอย่างแท้จริง
4066บาท
e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
4800.00บาท
การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานมีหลายฉบับด้วยกัน แต่กฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงเป็นกฎหมายหลัก เป็นที่มาและเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก่อให้เกดนิติสัมพนธั ์ต่อกั
4280บาท
รายละเอียดหลักสูตร สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิท
3900บาท
งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการนโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไรการวิเคราะห์งบการเงินท
3900บาท
กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (INTEGRATED OF DISCIPLINE MANAGEMENT) ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
5000บาท
เคล็ดลับแบบเร่งรัดในการจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและมืออาชีพ จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section พร้อมWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ