กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ "การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ "การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
หัวข้อการสัมมนา

1.หลักเกณฑ์ที่สำคัญ กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing

•ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง

•การตีความ ข้อกำหนดที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

•ความรับผิดชอบของนายจ้างที่ใช้วิธีการเหมาค่าแรง

•ความรับผิดชอบของนายจ้างผู้ให้บริการแรงงานภายนอก (Labor Supplier)

2.สัญญาจ้างแรงงาน หัวใจสำคัญของการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

•องค์ประกอบของการทำสัญญาจ้างแรงงาน

•หลักการในการทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างรัดกุมและถูกต้อง

3.ข้อแตกต่างและผลกระทบเกี่ยวกับการทำสัญญาแต่ละประเภทในการจ้างงาน

•สัญญาจ้างแรงงาน

•สัญญาจ้างทำของ

•ตัวแทน

4.ประเภทของสัญญาจ้าง ที่ฝ่าย HR ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

•สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลา

•สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา

5.ตีแตกประเด็นปัญหาและข้อกฎหมายที่นายจ้าง ฝ่าย HR ผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้รัดกุม ก่อนดำเนินการจ้างงาน

•มาตรา 11/1 การจ้างเหมาแบบ Outsource

•มาตรา 12 การจ้างแบบเหมาช่วงงาน แตกต่างกันอย่างไร

•เปรียบเทียบการจ้างเหมาแรงงาน (Supply of Labor) กับการจ้างเหมางาน

6.บุคคลใดบ้าง? ที่ต้องรับผิดร่วมกับนายจ้าง ตามมาตรา 11/1 การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing , มาตรา 12 การจ้างงานแบบเหมาช่วง

•ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาชั้นต้น

•ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาช่วง

•สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง

7.ประเด็นสำคัญ..เกี่ยวกับความรับผิดของ”นายจ้าง” องค์กรที่ใช้แรงงานภายนอก”บริษัท Outsource ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

•กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก จะต้องรับผิดชอบอย่างไร? และสามารถดำเนินการไล่เบี้ยกับ บริษัท Outsource ได้หรือไม่

•กรณีบริษัท Outsource จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างหรือไม่

8.ข้อควรระวัง..การฟ้องร้องคดี ย้อนหลังของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณี”การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จะต้องดำเนินการอย่างไร

9.เตรียมความพร้อม..สำหรับการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรณีของนายจ้างที่มีการจ้างงานแบบ Outsourcing จะต้องเตรียมตัวอย่างไร อายุความฟ้องร้องได้ภายในกี่ปี?

10.ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คืออะไร หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลหรือไม่อย่างไร

11.การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ภายใต้กฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร

12.กรณีพ้นสภาพการจ้างของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณีปลดออก เลิกจ้าง ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย

13.กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบกับนายจ้างและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

14.ถาม-ตอบทุกประเด็นปัญหา


วิทยากร
ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจ้าง Outsource
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
การปรับขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี  สถานะ แนวโน้ม และวิธีการ
3900บาท
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าท
สัมมนา เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้บังคับหลักประกัน และผู้สนใจทั่วไป
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ
3745บาท
จองสัมมนาและชำระค่าอบรมภายในกำหนด ได้รับส่วนลดเพิ่มท่านละ 500 บาท เหมาะสำหรับบริษัทองค์การและบุคคลทั่วไป
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
9000บาท
เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และเป็นวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย เพื่อลองรับการเปิด AEC
วางแผนภาษี และประกันคีย์แมน
6500บาท
รู้ลึก รู้จริง ไม่เกิดปัญหาภายหลังตอบคำถามได้ทุกปัญหา นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง