สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ "การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1

จำนวนคนดู 544 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้อการสัมมนา

1.หลักเกณฑ์ที่สำคัญ กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing

•ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง

•การตีความ ข้อกำหนดที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

•ความรับผิดชอบของนายจ้างที่ใช้วิธีการเหมาค่าแรง

•ความรับผิดชอบของนายจ้างผู้ให้บริการแรงงานภายนอก (Labor Supplier)

2.สัญญาจ้างแรงงาน หัวใจสำคัญของการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

•องค์ประกอบของการทำสัญญาจ้างแรงงาน

•หลักการในการทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างรัดกุมและถูกต้อง

3.ข้อแตกต่างและผลกระทบเกี่ยวกับการทำสัญญาแต่ละประเภทในการจ้างงาน

•สัญญาจ้างแรงงาน

•สัญญาจ้างทำของ

•ตัวแทน

4.ประเภทของสัญญาจ้าง ที่ฝ่าย HR ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

•สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลา

•สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา

5.ตีแตกประเด็นปัญหาและข้อกฎหมายที่นายจ้าง ฝ่าย HR ผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้รัดกุม ก่อนดำเนินการจ้างงาน

•มาตรา 11/1 การจ้างเหมาแบบ Outsource

•มาตรา 12 การจ้างแบบเหมาช่วงงาน แตกต่างกันอย่างไร

•เปรียบเทียบการจ้างเหมาแรงงาน (Supply of Labor) กับการจ้างเหมางาน

6.บุคคลใดบ้าง? ที่ต้องรับผิดร่วมกับนายจ้าง ตามมาตรา 11/1 การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing , มาตรา 12 การจ้างงานแบบเหมาช่วง

•ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาชั้นต้น

•ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาช่วง

•สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง

7.ประเด็นสำคัญ..เกี่ยวกับความรับผิดของ”นายจ้าง” องค์กรที่ใช้แรงงานภายนอก”บริษัท Outsource ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

•กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก จะต้องรับผิดชอบอย่างไร? และสามารถดำเนินการไล่เบี้ยกับ บริษัท Outsource ได้หรือไม่

•กรณีบริษัท Outsource จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างหรือไม่

8.ข้อควรระวัง..การฟ้องร้องคดี ย้อนหลังของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณี”การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จะต้องดำเนินการอย่างไร

9.เตรียมความพร้อม..สำหรับการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรณีของนายจ้างที่มีการจ้างงานแบบ Outsourcing จะต้องเตรียมตัวอย่างไร อายุความฟ้องร้องได้ภายในกี่ปี?

10.ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คืออะไร หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลหรือไม่อย่างไร

11.การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ภายใต้กฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร

12.กรณีพ้นสภาพการจ้างของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณีปลดออก เลิกจ้าง ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย

13.กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบกับนายจ้างและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

14.ถาม-ตอบทุกประเด็นปัญหา


Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจ้าง Outsource
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!