สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรมมินิ-วิศวกรรม โยธา/ไฟฟ้า/พลังงาน/เครื่องกล รุ่นที่14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

อบรมมินิ-วิศวกรรม โยธา/ไฟฟ้า/พลังงาน/เครื่องกล รุ่นที่14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรม สาขาต่างๆ

- เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงานด้านวิศวกรรม

- เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถประกอบอาชีพหรืออาชีพอิสระได้

- เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

- เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม

วันที่จัดงาน
วันที่ 1 ก.ย - 18 พ.ย 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมโยธา (CE)

ประกอบด้วยทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้

 1. การสำรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง

 2. วัสดุก่อสร้าง

 3. การอ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา

 4. งานต่อเติมอาคารฯ

 5. งานดินฐานราก และงานเข็ม

 6. การเขียนแบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้า

 7. งานสถาปัตตกแต่งภายในฯ

 8. การหา Load งานก่อสร้าง

 9. ทฤษฏีการออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก

 10. ทฤษฏีการออกแบบอาคารคอนกรีตเหล็กเบื้องต้น

 11. ระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน

 12. การบริหารงานก่อสร้าง

 13. Quantity surveyor and cost management

    *ปฏิบัติการด้านทดสอบวัสดุก่อสร้าง และศึกษาดูงาน


หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

ประกอบด้วยทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น

2. วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์

3. เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบการควบคุม

4. การออกแบบระบบไฟฟ้า

5. โครงงานมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า

6. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า

หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมพลังงาน (EN)

 1. การหาค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

2. พื้นฐานการควบคุมการเปิดปิดเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบสื่อสาร

3. การคานวณการหาค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส

4. การออกแบบวงจรควบคุมพลังงาน 5. ทฤษฎีทางานของแผงโซลาเซลล์

6. การเขียนแบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้า 7.พื้นฐานการจัดการพลังงาน

8. การตรวจสอบการจัดการพลังงาน 9. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

10. ระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

11. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

12. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานความร้อน

13. การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน


หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (ME)

ประกอบด้วย 6 วิชาๆละ 20 ชั่วโมง รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้

 1. ระบบปรับอากาศและห้องเย็น

 2. เครื่องกำเนิดไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม

 3. ระบบการไหลของท่อรับแรงดัน

 4. ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

 5. ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน

 6. การศึกษาดูงานวิทยากร
- รศ.ดร.ศุภชัย ไพบูลย์

- รศ.ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล

- ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจิ

- อ.วิญท์ รัตนพันธ์วรกุล

- อ.สัญญา บุรา

- อ.บุญโชค พร้อมพรผาติกุล

- อ.กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

- ดร.ธยานันท์ บุญยรักษ์

- อ. หลักเมือง แสวงผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ที่จบการศึกษาปริญญษตรีด้านวิศวกรรมทุกสาขา/สาขาอื่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจและต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์/ ด้านพลังงานและด้านก่อสร้าง

- ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ด้านเทคนิคทุกสาขา

- ผู้ที่ประสบการณ์ทำงานหรือประสานงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/โยธา/พลังงาน / เครื่องกล

- นิสิตนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

- ผู้ประกอบการรัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ ฯลฯ ที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม

สถานที่จัดงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 39,000.00 บาท  ค่าอบรม ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท


- สมัคร 40 คนแรก ราคา 39,000 บาท (รับส่วนลด 3,000 บาท)

- สมัครเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 บาท/ท่าน

(เมื่อสมัครพร้อมชำระเงิน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:โครงการมินิ-วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณแอล/คุณอ้อ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0802626780

หากท่านต้องการสมัคร อบรมมินิ-วิศวกรรม โยธา/ไฟฟ้า/พลังงาน/เครื่องกล รุ่นที่14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


51900บาท
เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ท่านจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารคาวหวานกว่า 60 เมนู
4500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ : > แชมพูปรับสภาพเส้นผมสูตรเข้มข้น > แชมพูปรับสภาพเส้นผมสูตรเหลวใส > ครีมนวดบำรุงเส้นผม > ทรีทเม้นผม > แฮร์โคท > โคลนหมักผม
3,900บาท
หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะรอบด้านเพื่อใช้ในการนำเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5,000บาท
ลูกค้ามาอบรมหลักสูตรสบู่ สามารถนำไปสร้างแบรนด์ ทำขายเองได้จริง สบู่ดีการตลาดดี รวยแน่นอน #ไม่ได้สอนไปทำเล่นๆสอนจริงเอาไปทำขายได้เป็นอาชีพได้เลย
12000บาท
จุดเด่น : > พื้นฐานของสาร Active และสารสกัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Whitening, Anti-aging, Anti-acne และ Sunscreen > การปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อครีมด้วยตนเองอย่างง่าย > เข้าใจเรื่องการขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง และการขอจดแจ้ง อย. > ได้ลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอน
4500บาท
หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายให้ขาวใสและกระชับเต่งตึง (Body Care Prducts) #หลักสูตรเรียนการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย
12000บาท
>พื้นฐานของสาร Active และสารสกัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Whitening, Anti-aging, Anti-acne และ Sunscreen>การปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อครีมด้วยตนเองอย่างง่าย>แนะนำการขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางและการขอจดแจ้ง อย.>ได้ลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอน
12000บาท
คอร์สการทำเบสเครื่องสำอางสำหรับท่านที่สนใจไปสร้างโรงงานรับผลิตแบรนด์ พร้อมเทคนิคการปรับประยุกต์สูตรได้เอง เทคนิคการใช้สารสกัด กลิ่น สี 3 วัน 18 สูตร ครอบคลุมทุกเบสเครื่องสำอาง ต้องหลักสูตรนี้ #ไม่ได้สอนไปทำเล่นๆสอนจริงเอาไปทำขายได้เป็นอาชีพได้เลย
5000บาท
ทำผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันจากสมุนไพรไทย (ทั้งแบบผง,ตลับ,ครีม,สูตรเกลือและน้ำสมุนไพรบ้วนปาก)