สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ

เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" และ "หลักการ" จึงจักได้รับการ "ยอมรับ" และ "ปฏิบัติตาม" อย่างราบรื่น


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

* เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการแจ้งผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ


วันที่จัดงาน
22 สิงหาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

* 4 มิติของการรู้ตัวตนและการรับรู้ตัวตนของคน : ตระหนักว่า "อะไรพูดได้" และ "อะไรละเว้นที่จะพูด"

     มิติที่ 1 : ฉันและคนอื่นรู้มิติที่ 3 : ฉันรู้แต่คนอื่นไม่รู้

     มิติที่ 2 : คนอื่นรู้แต่ฉันไม่รู้มิติที่ 4 : ฉันและคนอื่นไม่รู้

* หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผลงาน (Performance Feedback) : ต้อง "พูดอย่างไร" ให้ผู้ถูกประเมิน "พอใจ" และ "ยอมรับ" ประกอบด้วย

      - Corrective Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข

      - Supportive Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อสนับสนุน

* การแจ้งผลประเมินงาน

* S-M-I-L-E-S : ขั้นตอนการแจ้งผลประเมินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

        Specific : พูดถึงการกระทำและ/หรือพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง

        Measurable : พูดถึงสิ่งที่วัดได้

         I Message : ใช้ "ฉัน......" แทนการตำหนิโดยตรงไปที่ตัวผู้ถูกประเมินผลงาน

         Listen to recommend options to resolve the problem : ฟังเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา (โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้

 Lean & Look Interested to Listen : โน้มตัวและแสดงท่าทีสนใจในการรับฟัง

         Identify the Issues : จับประเด็นให้ได้ในเรื่องที่ลูกน้องต้องการจะสื่อสารกับเรา

         Suspend judgment, Please listen to them first : ชะลอการตัดสินโดยการฟังเขาพูดให้หมดก่อน

         Test your understanding by asking questions back to them : ทวนความเข้าใจโดยตั้งคำถามกลับ

         Exclude your emotion : แยกอารมณ์ออก

       Non Verbal Respond & Take Note : การแสดงอาการรับรู้และการจดบันทึกข้อมูล

          Empathy & Encouragement balanced : เข้าใจและให้กำลังใจแก่ผู้ถูกประเมินผลงานอย่างสมดุล

 Summary : สรุปประเด็นการประเมินผลปฏิบัติงาน

* หลักการใช้คำพูดเพื่อใช้ในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* เทคนิคการถามติดตามเพื่อควบคุมประเด็นการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ข้อพึงปฏิบัติและพึงละเว้นในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน


วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

•ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

•ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

•ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

•ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

•คณะกรรมการสัมภาษณ์งานและประเมินผลงานบุคลากร กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือยูคอม


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.co.th E-mail: info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:PTS Training
ชื่อผู้ติดต่อ:Aranya Chaidejsuriya
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
5500บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
1800บาท
คอร์สอบรมTOEIC นี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด เรียนจบภายใน 2 วัน แถมคอร์สออนไลน์เทคนิคการอ่านเพื่อทำข้อสอบใน Part7- Reading Comprehension ฟรี จึงเป็นคอร์สที่คุ้มค่า
4500บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) โดยวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 27 มิถุนายน รับประกันคุณภาพ โดย HRDZENTER
3500บาท
การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" แ
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน โดย ครูเฟิร์น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
(ปิดรับสมัครเต็มทุกที่นั่ง) อาชีพวิทยากรถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ได้แบ่งปันความรู้สิ่งต่างๆให้กับผู้คนมากมายเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนและเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ตามศักยภาพของตัวคุณเอง