เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 สิงหาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 8 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" และ "หลักการ" จึงจักได้รับการ "ยอมรับ" และ "ปฏิบัติตาม" อย่างราบรื่น


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

* เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการแจ้งผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

* 4 มิติของการรู้ตัวตนและการรับรู้ตัวตนของคน : ตระหนักว่า "อะไรพูดได้" และ "อะไรละเว้นที่จะพูด"

     มิติที่ 1 : ฉันและคนอื่นรู้มิติที่ 3 : ฉันรู้แต่คนอื่นไม่รู้

     มิติที่ 2 : คนอื่นรู้แต่ฉันไม่รู้มิติที่ 4 : ฉันและคนอื่นไม่รู้

* หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผลงาน (Performance Feedback) : ต้อง "พูดอย่างไร" ให้ผู้ถูกประเมิน "พอใจ" และ "ยอมรับ" ประกอบด้วย

      - Corrective Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข

      - Supportive Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อสนับสนุน

* การแจ้งผลประเมินงาน

* S-M-I-L-E-S : ขั้นตอนการแจ้งผลประเมินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

        Specific : พูดถึงการกระทำและ/หรือพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง

        Measurable : พูดถึงสิ่งที่วัดได้

         I Message : ใช้ "ฉัน......" แทนการตำหนิโดยตรงไปที่ตัวผู้ถูกประเมินผลงาน

         Listen to recommend options to resolve the problem : ฟังเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา (โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้

 Lean & Look Interested to Listen : โน้มตัวและแสดงท่าทีสนใจในการรับฟัง

         Identify the Issues : จับประเด็นให้ได้ในเรื่องที่ลูกน้องต้องการจะสื่อสารกับเรา

         Suspend judgment, Please listen to them first : ชะลอการตัดสินโดยการฟังเขาพูดให้หมดก่อน

         Test your understanding by asking questions back to them : ทวนความเข้าใจโดยตั้งคำถามกลับ

         Exclude your emotion : แยกอารมณ์ออก

       Non Verbal Respond & Take Note : การแสดงอาการรับรู้และการจดบันทึกข้อมูล

          Empathy & Encouragement balanced : เข้าใจและให้กำลังใจแก่ผู้ถูกประเมินผลงานอย่างสมดุล

 Summary : สรุปประเด็นการประเมินผลปฏิบัติงาน

* หลักการใช้คำพูดเพื่อใช้ในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* เทคนิคการถามติดตามเพื่อควบคุมประเด็นการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ข้อพึงปฏิบัติและพึงละเว้นในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน


วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

•ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

•ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

•ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

•ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

•คณะกรรมการสัมภาษณ์งานและประเมินผลงานบุคลากร กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือยูคอม


สถานที่จัดงาน
โรงแรมในเขตกทม
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.co.th E-mail: info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:PTS Training
ชื่อผู้ติดต่อ:Aranya Chaidejsuriya
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
6800บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
หลักสูตร Tips for Writing English Email
2900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ส.ค. 61 พิเศษสุด!! Special Promotion เพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คำพูดที่ดีเพียง 1 ประโยค สามารถเป็นแสงสว่างและช่วยเหลือให้กับผู้คน ดังนั้นอาชีพวิทยากรถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้อย่างได้ผล
3500บาท
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้า
การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรเร่งรัด)
3900บาท
มีความมั่นใจ กล้าที่จะออกเสียง และตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์-จำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอบ่อยๆ และหาวิธีจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
3900บาท
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ สามารถเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนา
จัดอบรม หลักสูตร Convincing
6800บาท
คล็ดลับ!! การโน้มน้าวใจคนให้สำเร็จ ด้วยเทคนิคเชิงจิตวิทยาและศิลปะการพูด
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง