หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ( Effective Teamwork )

รหัสหลักสูตร: 66942

จำนวนคนดู 776 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ( Effective Teamwork )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้ การสื่อสารกับทีมงานในองค์กรเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาภายในทีมงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ระดับหัวหน้างานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีมบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

    2. เพื่อเสริมสร้าง ความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม

    3. เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามของทีมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 พื้นฐานการสร้างทีม

  ความสำคัญและความหมายของการทำงานเป็นทีม

  องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม

  ขบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ

  สมาชิกบทบาทของสมาชิกและผู้นำทีม

  บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ

  การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ

  Workshop & Practice

Session 2 การสร้างทีมสู่เป้าหมาย

  การสร้างทัศนคติเชิงบวก

  การทำงานร่วมกันในยุคสมัยใหม่ (Generation)

  การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย

  Workshop & Practice


ลักษณะการเรียนรู้

1.เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

2.เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

3.เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

4.Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้นำแนวคิด ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

2. สร้างความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม

3. สร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ การเป็นผู้ตามของทีม มุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

• ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ( Effective Teamwork )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Generation, ขบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ, การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย, สมาชิกบทบาทของสมาชิกและผู้นำทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)