สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

รุ่นที่ 5 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

จำนวนคนดู 749 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รุ่นที่ 5 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/refPDFTH20180530103321.pdf

คุณได้อะไรจากหลักสูตร 


เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ และที่สำคัญการนำเสนอ Infographic สามารถแสดงเป็นภาพหรือกราฟฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ  เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล ด้วยการอธิบาย เน้นสัญลักษณ์ หรือภาพแทนข้อความ เหมาะสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะทำให้ เข้าใจได้รวดเร็ว และประมวลผลได้ง่าย


หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิคพิเศษที่มีความสำคัญในการออกแบบ Infographic ผ่านสื่อ Presentation โดยทดลองทำ Workshop และยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ สร้างสรรค์ Presentation ให้เกิดความแตกต่างในการนำเสนอ เพิ่มความทันสมัย  ตรงเป้า เพิ่มสมรรถภาพด้านการสื่อสาร สามารถสร้างมูลค่าทางรายได้ และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการทำงาน


วัตถุประสงค์

1. รู้จักการจัดวางเนื้อหา InfoGraphic อย่างโดดเด่น

2. ทิปในการพัฒนาเทคนิค InfoGraphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์

4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอ

    เป็นภาพ infographics ได้ 

5. บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ เน้นเทคนิคการจัดองค์ประกอบประยุกต์ใช้ infographics ในการทำสื่อ Presentation


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาที่น่าสนใจ


วันที่ 1

 • Infographics คืออะไร, การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยตามเทรนด์  
 • ประโยชน์ของ Infographic   
 • Trend Infographic Style 
 • ประเภทของ Infographic    
 • Basic Infographic และ Pictogram คืออะไร     
 • 9 แบบ Layout Infographic  
 • ขั้นตอนการทำงาน Presentation 
 • Workshop 1. Pictogram 
 • Workshop 2. infographic

Microsoft PowerPoint 2016

 • มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2016 
 • การวางโครงสร้างของเนื้อหา Story Board 
 • การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content) 
 • มุมมองการทำงาน Chart & Graph 
 • การทำงานรูปภาพ รูปวาด และ Word Art/ Smart Art 
 • การจัดรูปแบบสไลด์ (Slide Design) 
 • การจัดการกับต้นแบบ (Slide Master) 
 • การสร้างผลงาน Animation Infographic  
 • เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ 
 • Workshop 3. Story Board

วันที่ 2 

 • เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อสร้าง Infographic 
 • กฏ ข้อควรระวัง Infographic Design Rules 
 • สีกับอารมณ์ความรู้สึก The Psychology of Color     
 • สร้างจุดเด่น Focus Infographic   
 • 6 Reasons why your Infographic design bad 
 • สรุป ขั้นตอนการพัฒนา Infographic แบบรวดเร็ว 
 • Workshop 4. วิธีสร้าง Infographic ด้วย PiktoChart 

Microsoft PowerPoint 2016

 • การจัดการควบคุม Page Layout / Design  
 • และวัตถุลงในตัวชิ้นงานด้วย PowerPoint 
 • การเลือกภาพให้เหมาะสำหรับการวางตัวอักษร 
 • เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย 
 • การเลือกสีให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นทิศทางเดียวกัน 
 • การกำหนด Typography ปรับขนาดให้อ่านง่าย 
 • การจัดการ Icon Fronts และ Icon File สำหรับตกแต่ง 
 • Workshop 5. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
 • จากโจทย์เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็น Infographic 

 

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ภิญญาพัชญ์ บุญฉัตรสุริยา

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: infographic, PowerPoint 2016, how to infographic, Presentation, Vector Graphic, Infographic ด้วย PowerPoint

a1

b2