สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน The principle design of the Thai-trademark to registration

จำนวนคนดู 238 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน The principle design of the Thai-trademark to registration
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อรู้ถึงหลักการสร้างตราสินค้าอย่างไรให้สวยงามและถูกต้องตามกฎระเบียบ เพื่อเป็นที่จดจำ ทันสมัย เหมาะสมกับสินค้าและรูปลักษณ์ของบริษัท
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน The principle design of the Thai-trademark to registration
วิทยากร
วิทยากร อ.พฤกษชาติ ชีวะโอสถ

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บรรยายภาษาไทย (Thai Language)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ออกแบบ, ตราสินค้า, ส่งออก, brand, ออนไลน์, การตลาด