SALES BREAKTHROUGH สุ่สุดยอดนักขาย...แบบก้าวกระโดด | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

SALES BREAKTHROUGH สุ่สุดยอดนักขาย...แบบก้าวกระโดด

จำนวนคนดู 886 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
SALES BREAKTHROUGH สุ่สุดยอดนักขาย...แบบก้าวกระโดด
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
- เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า จิตวิทยาการขายและวิทยาศาสตร์การโน้มน้าวในที่แท้จริง


- เรียนรู้ที่จะพิชิตในทุกๆด้านของกระบวนการการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจกับผู้ซื้อ


- ใช้หลักเกณฑ์ในการโน้มน้าว “Laws of Persuasion” เพื่อจูงใจลูกค้าให้คุณได้เปรียบในขณะทึ่ยังอยู่ในมีกรอบจรรยาบรรณ


- ใช้เครื่องมือในการอ่านเกมลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ลูกค้าไม่สามารถปฎิเสธได้


- เรียนรู้เทคนิคการปิดการขายขั้นสูง เพื่อโกยผลกำไร


วิทยากร
GLENN LIM (เกล็น ลิม) วิทยากรดังระดับประเทศจากสิงคโปร์


คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, GLENN LIM, ผลกำไรให้ได้มากขึ้น
การวางแผนการจัด marketing event
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม
3800บาท
การแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้เทคนิคการขายต้องพัฒนาไปอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่เข้าพบลูกค้าแล้วก็เสนอขายเท่านั้น ยังต้องมีการวางแผนและใช้ทักษะต่างๆอย่างชำนาญ ในการ อ่านใจ จูงใจผู้ซื้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขายในธุรกิจอุตสาหกรรม จะต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาที
สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุตยอดนักบริหารทีมขาย
3800บาท
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3800บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติงานหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาลูกค้า... สร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น
เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับแหล่งที่จะสามารถทำ Cost savings และนำเสนอวิธีการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ
Customer Service Improvement การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
3700บาท
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือภาคธุรกิจใดในโลกนี้ ก็ไม่อาจหลีกหนี "การให้บริการลูกค้า (Customer Service)" ได้ เพราะ "งานบริการ" มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ แม้แต่ระบบขององค์กรเป็นสากล ก็ให้ "ความสำคัญ" อย่างเช่นระบบ ISO 9000 เป็นต้น ก็ระบุไว้อย่างชัดเ
Service mind ยกระดับการบริการ ให้เหนือชั้น
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย
กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่ง และประเด็น ที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความสัม
การบริหารงานบริการให้เป็นเลิศและสร้างความประทับใจ (Service mind/ Service to Excellent)
1,000.00บาท
การบริหารงานบริการให้เป็นเลิศและสร้างความประทับใจ ให้กับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างความพึงพอใจ และประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า