Smart​ Transportation​ For​ SMEs

จำนวนคนดู 1115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Smart​ Transportation​ For​ SMEs
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

*เงื่อนไข*

อบรมฟรี มีค่ามัดจำ 1500 บาท คืนเงินเต็มจำนวนหลังเสร็จสิ้นการอบรม 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการวางแผนการขนส่งสินค้าการระบุตำแหน่งที่ตั้งลูกค้า 

2.การค้นหาเส้นทางการวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งสินค้า

3.การใช้เทคดนโลยีด้านซอฟแวร์ในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า

4.การวางแผนการขนส่งสินค้า

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความสำคัญของการวางแผน, การใช้เทคดนโลยีด้านซอฟแวร์, การวางแผนการขนส่งสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด