ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการประเมินผลงาน ยุค Disruptive World

จำนวนคนดู 166 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการประเมินผลงาน ยุค Disruptive World
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1 วันรู้ครบจบทุกขั้นตอนการประเมินผลงาน

พร้อมรับไฟล์แบบประเมินผลงาน , สรุปผลการประเมิน (แบบระฆังคว่ำ) ที่มีสูตร สามารถนำไปใช้ปรับได้เลย


ประโยชน์ที่ได้รับ

วิเคราะห์ผลการประเมินอย่างไร เพื่อสะท้อนศักยภาพบุคลากร

ขึ้นเงินเดือน จ่ายโบนัสยังไง เพื่อรักษาและจูงใจพนักงานได้

ปรับขึ้นเงินเดือน จ่ายโบนัส ยังไงให้ควบคุมงบประมาณได้

มีงบจำกัด จะแบ่งจ่ายโบนัสกับขึ้นเงินเดือนอย่างไรดี

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กลยุทธิ์การประเมินผลงานประจำปีในยุค Disruptive World 

2. กรอบความคิดเรื่องการประเมินผลงานประจำปี

3. เทคนิคการออกแบบฟอร์มการประเมินผลงานประจำปี

    - แบบฟอร์มประเมินผลงานที่เน้นระดับพนักงาน

    - แบบฟอร์มประเมินผลงานที่เน้นสายงาน

4. เทคนิคการเลือกปัจจัยในการประเมินผลงาน

    - MBO , KPI หรือ OKR

    - Competency 

5. ใช้คะแนน “สถิติการมาทำงาน” ในการประเมินผลงานประจำปีอย่างไรให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานประจำปี และ การนำเสนอเป็นกราฟ “ระฆังคว่ำ”

7. ตัดเกรดแบบระฆังคว่ำเหมาะกับสถานการณ์ใด

8. “Implementation” อย่างไรให้สำเร็จ!! 

9. ใครคือผู้ที่แจ้งผลการประเมินผลงานประจำปีแก่ผู้ถูกประเมิน แจ้งอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์

10. การกำหนด Timeline ของการประเมินผลงานประจำปี

11. การนำผลการประเมินไปจ่ายโบนัส และ ปรับเงินเดือน

12. การนำผลการประเมินไปจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน

      - เพื่อวางแผนการเติบโตตามสายงาน

      - เพื่อปรับปรุงผลงานให้ได้ตามมาตรฐาน

13. สิ่งที่ต้องทำเมื่อ … พนักงานมีผลการประเมินผลงานสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า. มาตรฐาน

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประเมินผลงาน, kpi, okr, ปรับเงินเดือน, โบนัส, วัดผลงาน
การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
ูหลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรม ดําเนินงานอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
3900บาท
นักจัดซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง และหรืองานบริการทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อซื้อใหม่ สร้างใหม่ ต่อเติม ปรับปรุงโรงงาน อาคารสถานที่ ในโรงงานหรือในองค์กร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015
3,300บาท
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้าและเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงานแต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3900บาท
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3500บาท
Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงจำเป็นต้องมีการปรับ Mindset ของแต่ละคนให้ส
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน
4922บาท
เรียนรู้การประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ "จิตวิทยาการสื่อสาร" ไปใช้ได้ในการทำงานจริงได้ในหลักสูตรนี้