การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล

จำนวนคนดู 77 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix  นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเลือกคนทำงานในหน้าที่งานต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรู้ว่าพนักงานที่ได้รับการประเมินทักษะมาแล้วสามารถมอบหมายหรือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้เพียงใด  และยังนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานในทางหนึ่งด้วย  อย่างไรก็ตาม การจัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นี้ก็มีปัญหาหลายประการเช่น การระบุตัวชี้วัดทักษะที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะที่เป็น Soft Skills หรือทักษะด้านการคิดและการทำงานกับบุคคล (หรือที่เรียกว่า Human Skills) เนื่องจากเป็นลักษณะของทักษะที่มีความซับซ้อนมากกว่าทักษะตามตัวงานหรือ Hard Skills ที่สามารถวัดหรือประเมินได้ง่าย นอกจากนี้ ยังปรากฏความผิดพลาดของหลายองค์กรในการกำหนดวิธีการประเมินทักษะ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้  

  

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


+ ทักษะหรือ Skill คืออะไร  และSkill มีกี่แบบ 

+ ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes 

+ ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร 

+ บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix  

+ ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และชื่อเรียกอื่นของ Skill Matrix 

+ ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix 

      - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                                   

      - การปฐมนิเทศพนักงาน (Orientation)

      - การระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)       

      - การพัฒนาบุคลากรเช่นการสอนงานแบบ OJT 

      - การบริหารสายอาชีพ (Career Management) หรือการปรับเลื่อนตำแหน่ง  เป็นต้น 

+ แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง 

      - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  

      - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

      - กำหนดทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง  

      - ให้ความหมายของทักษะและกำหนดระดับของทักษะหรือ Skill Level     

      - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators) สำหรับการประเมิน 

      - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix 

+ ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อทักษะ Skill ตามหน้าที่งานตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

+ เราจะประเมินทักษะหรือ Skill ได้อย่างไร   

+ ข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะและเทคนิคการประเมินทักษะที่นิยมใช้ 

+ วิธีใช้คะแนนประเมินทักษะแบบเข้าใจง่ายพร้อมแนวทางการประเมิน

+ ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินทักษะตามตัวอย่าง  

+ สิ่งที่ต้องกำหนดเพื่อให้จัดทำ Skill Matrix ได้ผลดี

+ การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น     

     - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills        

     - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

     - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่     

     - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน 

     - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น   

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป   

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME     

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR 

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น

- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำวิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME      

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR  

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น 

- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Skillsmatrix, ตารางทักษะการทำงาน, หลักสูตรskillsmatrix

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด