ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!! #เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน

รหัสหลักสูตร: 62936

จำนวนคนดู 1879 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

มาแล้ววววว ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น 2021 จัดเต็มยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งกว่า!!!

หัวข้อ ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!!

#เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน

เรียน 2 ครั้ง วันเสาร์ - อาทิตย์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เวลา 18.00 -21.00 น.

เลือกรุ่นที่ต้องการได้ตามสะดวก 

( ) วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.


คอร์สนี้ดียังไง?

>>>> ลงครั้งเดียวเรียนซ้ำผ่าน VDO กี่ครั้งก็ได้

>>>> ทดลองทำข้อสอบกี่รอบก็ได้ กว่า 150 ข้อ ทำไปจนกว่าจะมั่นใจ

>>>> เข้าห้องเรียนฟรีตลอดปีไม่ต้องสมัครใหม่ได้สิทธิ์ #SUPERVIP ไปเลย

>>>> แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

>>>> แจกสื่อการสอนทั้งหมด

>>>> ได้เข้ากลุ่มติวแบบเฉพาะ SUPERVIP

>>>> ได้รับสิทธิ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ "ตลอดชีพ UNLIMIT"

>>>> ได้รับคำแนะนำและการโค้ชจนกว่าจะสอบผ่าน ซึ่งปกติครั้งเดียวก็ผ่านแล้ววว

>>>> ได้รับการโค้ชการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายแบบฟรีๆ ตลอดชีพ

>>>> ฯลฯ และอีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ จ่ายเพียงราคา (ตามโปรโมชั่นแต่ละเดือน) มูลค่ารวมคอร์สและของแถมมากกว่า 15,000 บาท

#รวมรวมคอร์สและของฟรีพรีเมี่ยมที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้มูลค่าเกือบสองหมื่นบาท

ติวผ่าน ZOOM MEETING

>>> สอนโดย อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา:

1. กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
2. การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ และการใช้แผนภูมิแสดงวิธีการพิจารณาจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
3. การบริหารจัดการคลังสารเคมีและวัตถุอันตราย  

4. ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
5. แนวทางการจัดทำแผนผังพื้นที่จัดเก็บสารเคมีตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
6. การจัดทำแผนผังการจัดเก็บ/ การจัดทำรายงานความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
7. ความอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย 
8. การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) 
9. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) 
10. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

Sponsored
งานขายต่างประเทศ (Oversea sale)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นันทนาพร วงศ์ใหญ่ (อาจารย์ปุ๋ย)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ติวสอบบฉ., บุคลากรเฉพาะ, สารเคมี, วัตถุอันตราย, ความปลอดภัย, ติวสอบบฉ.ออนไลน์