ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!! #เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน

จำนวนคนดู 1113 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!! #เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 13 มีนาคม 2564 - 14 มีนาคม 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 16 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 17 เมษายน 2564 - 18 เมษายน 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 51 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 15 พฤษภาคม 2564 - 16 พฤษภาคม 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 79 วัน


รอบที่

6

วันที่จัดงาน 12 มิถุนายน 2564 - 13 มิถุนายน 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 107 วัน


รอบที่

7

วันที่จัดงาน 10 กรกฎาคม 2564 - 11 กรกฎาคม 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 135 วัน


รอบที่

8

วันที่จัดงาน 21 สิงหาคม 2564 - 22 สิงหาคม 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 177 วัน


รอบที่

9

วันที่จัดงาน 11 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 198 วัน


รอบที่

10

วันที่จัดงาน 16 ตุลาคม 2564 - 17 ตุลาคม 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 233 วัน


รอบที่

11

วันที่จัดงาน 13 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564

เวลา 18:00 - 21:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 261 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

มาแล้ววววว ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น 2021 จัดเต็มยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งกว่า!!!

หัวข้อ ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!!

#เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน

เรียน 2 ครั้ง วันเสาร์ - อาทิตย์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เวลา 18.00 -21.00 น.

เลือกรุ่นที่ต้องการได้ตามสะดวก 

( ) วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.

( ) วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.30 น.


คอร์สนี้ดียังไง?

>>>> ลงครั้งเดียวเรียนซ้ำผ่าน VDO กี่ครั้งก็ได้

>>>> ทดลองทำข้อสอบกี่รอบก็ได้ กว่า 150 ข้อ ทำไปจนกว่าจะมั่นใจ

>>>> เข้าห้องเรียนฟรีตลอดปีไม่ต้องสมัครใหม่ได้สิทธิ์ #SUPERVIP ไปเลย

>>>> แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

>>>> แจกสื่อการสอนทั้งหมด

>>>> ได้เข้ากลุ่มติวแบบเฉพาะ SUPERVIP

>>>> ได้รับสิทธิ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ "ตลอดชีพ UNLIMIT"

>>>> ได้รับคำแนะนำและการโค้ชจนกว่าจะสอบผ่าน ซึ่งปกติครั้งเดียวก็ผ่านแล้ววว

>>>> ได้รับการโค้ชการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายแบบฟรีๆ ตลอดชีพ

>>>> ฯลฯ และอีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ จ่ายเพียงราคา (ตามโปรโมชั่นแต่ละเดือน) มูลค่ารวมคอร์สและของแถมมากกว่า 15,000 บาท

#รวมรวมคอร์สและของฟรีพรีเมี่ยมที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้มูลค่าเกือบสองหมื่นบาท

ติวผ่าน ZOOM MEETING

>>> สอนโดย อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา:

1. กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
2. การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ และการใช้แผนภูมิแสดงวิธีการพิจารณาจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
3. การบริหารจัดการคลังสารเคมีและวัตถุอันตราย  

4. ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
5. แนวทางการจัดทำแผนผังพื้นที่จัดเก็บสารเคมีตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
6. การจัดทำแผนผังการจัดเก็บ/ การจัดทำรายงานความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
7. ความอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย 
8. การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) 
9. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) 
10. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

Sponsored
นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales

ที่มาของหลักสูตร วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ย...

ดูรายละเอียด
New Normal ความท้าทายของงานจัดซื้อ และQCC Quality control กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

New Normal ความท้าทายของงานจัดซื้อ และQCC Quality control กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นันทนาพร วงศ์ใหญ่ (อาจารย์ปุ๋ย)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้สอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,999.00 บาท

ปกติราคาท่านละ 3,999 บาท พิเศษเหลือเพียง 1,999 บาท ต้องการใบกำกับภาษี ยอดชำระ 2,138.93 บาท ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 409-257-333-0 บริษัท ดับเบิ้ลยู ที ซี จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ดับเบิ้ลยู ที ซี จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:พลช จันทร์สกุล (บอล)
เบอร์โทรศัพท์ :0971281312, 0955490298
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!! #เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: ติวสอบบฉ., บุคลากรเฉพาะ, สารเคมี, วัตถุอันตราย, ความปลอดภัย, ติวสอบบฉ.ออนไลน์