ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

รหัสหลักสูตร: 65751

จำนวนคนดู 2721 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Communication Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในโลกนี้คงมีวิธีการบริหารจัดการคนหรือเทคนิคต่าง ๆ มากมายและมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แต่บางครั้งทำไมถึงยังล้มเหลวกันในการทำงานในองค์กร ทุกคนในองค์กรไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกัน หัวหน้างานก็ต้องอาศัยลูกน้องในการปฏิบัติงานและผู้บริหารในองค์กรในการขอคำปรึกษาต่าง ๆ ผลงานหรือประสิทธิภาพในการทำงาน เชื่อว่าทุกคนที่ปฏิบัติงานอยากได้ผลงานที่ดี แต่เราทำงานกับบุคลากรที่แตกต่างกัน การที่เราเป็นหัวหน้างาน เราก็ต้องเข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลภายนอกอื่น ๆ และต้องเข้าใจตัวเองด้วย สิ่งที่ใกล้ตัวเราและมีผลกับการปฏิบัติงานโดยตรง คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

     การสื่อสารเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในองค์กร ถ้าการสื่อสารไม่ดีก็เป็นปัญหาของคนทำงานทุกคน กำลังใจถดถอย มีผลถึงการประสานระหว่างส่วนงานไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลถึงพนักงานขาดความสามัคคี ต่างคนต่างทำงาน มีการลาออกเกิดขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะมีงานผิดพลาด จากการไม่สื่อสาร หากอยากสำเร็จในการทำงานให้เป็นตามเป้าหมายขององค์กร เราควรเรียนรู้การสื่อสารและการเข้าใจบุคคลที่มีความแตกต่างแต่ต้องงานร่วมกัน องค์กรเจริญเติบโตไปถึงเป้าหมาย


วัตถุประสงค์

   1. ผู้รับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงาน

   2. ผู้รับการอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

   3. ผู้รับการอบรมสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และการสื่อสารโดยหลัก DISC เพื่อความสำเร็จ

   4. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพ ภาษากาย วาจา น้ำเสียงทีดีในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   Module # 1 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

     - ความสำคัญของแต่ละบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กร

     - ดูคลิป VDO ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารในองค์กร

     - เรียนรู้อุปสรรคปัญหาทางการสื่อสารและประสานงานในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

     - เรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

     - เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC

     - ทำ Test และฝึกการสื่อสารกับบุคคลประเภทต่าง ๆ ให้สำเร็จในการสื่อสาร

     - เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


Module # 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

     - การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

     - ฝึกการสื่อสารสันติ

     - เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ

     - ฝึกการปรับคำพูดจาก card คำ

     - พฤติกรรมและข้อควรระวังที่ไม่ควรทำเพราะจะมีผลกระทบกับงานในการสื่อสาร (Don’t)

     - มารยาทและสื่งที่ควรทำในการสื่อสารผ่าน Social Media /App Line

     - สรุปเนื้อหาในการเรียนรู้ร่วมกัน


Workshop

- ฝึกการเขียนในการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ Social Media /App Line/ Email

- ฝึกการปรับประโยค และคำพูด ในการสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน


ลักษณะการเรียนรู้

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 60 %

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างาน/ฝ่าย บุคคลที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Communication Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด